Wodór (H2) w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Wodór (H2) - posiada niski ciężar cząsteczkowy i małą gęstość co czyni go idealnym do nurkowań bardzo głębokich. Niestety w połączeniu z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową co znacznie ogranicza jego zastosowanie, w zasadzie jesteśmy go wstanie stosować poniżej dolnej granicy wybuchowości.