Tlenek węgla (CO) w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Tlenek węgla - bardzo niebezpieczny gaz. Wypiera tlen z powiązań z hemoglobiną co powoduje ciężkie niedotlenienie tkanek. Powoduje utratę przytomności i śmierć. Bezbarwny, bezwonny, masa cząsteczkowa 28,01. Gęstość (15C, 1000hPa) 1,169g/dm3 a więc lżejszy od powietrza. Łatwo palny, tworzy mieszanki wybuchowe z powietrzem. Do organizmu dostaje się przez drogi oddechowe.

Oddziaływanie na organizm człowieka w warunkach normobarii:

  • stężenie 60-240mg/m3 - po paru godzinach ból głowy,
  • stężenie 240-450mg/m3 - po 1-2 godzinach ból głowy, mdłości, wymioty, osłabienie mięśni, apatia,
  • stężenie 900-1000mg/m3 - po ok. 2 godzinach zapaść, utrata przytomności,
  • stężenie 1800-2000mg/m3 - w ciągu 20 minut zapaść, po 2 godzinach ryzyko zgonu,
  • stężenie 2000-4000mg/m3 - po 5-10 minutach zapaść, ryzyko zgonu po 30 minutach,
  • stężenie większe od 15000mg/m3 - po 1-3minut zgon

Ogólnie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla może dość do zapuści i zgonu, nieodwracalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, niewydolności mięśnia sercowego.