Azot (N2) w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Azot to gaz bezbarwny, bezwonny bez zapachu, główny składnik powietrza. Pod zwiększonym ciśnieniem działa narkotycznie na organizm człowieka wywołując tzw. narkozę azotową. Dobrze rozpuszcza się w krwi co powoduje nasycanie się nim tkanek naszego ciała pod wpływem zwiększonego ciśnienia ( w czasie nurkowania). Aby bezpiecznie wypłynąć na powierzchnię należy stosować dekompresję. Brak prawidłowej dekompresji prowadzi do choroby dekompresyjnej.

Właściwość narkotyczne przy nurkowaniu na powietrzu ujawnia się już od 30m i nasilają się wraz z głębokością. Zmniejszenie głębokości spowoduje ustąpienie objawów narkozy. Zmiana sposobu oddziaływania azotu na nasz organizm związana jest ze zmianą ciśnienia parcjalnego azotu wraz z głębokością nurkowania.

DAN zaleca aby ciśnienie parcjalne azotu w mieszance oddechowej nie było większe od 3,95at a takie ciśnienie panuje na głębokości 40m dla nurkowań powietrznych.

Jednak azot z powodu dużej dostępności występuje w wieli mieszankach oddechowych, zaczynając od powietrza, przechodząc przez różne rodzaje nitroksu a na trimiksie kończąc. Planując nurkowania na mieszankach oddechowych nurkowie starają się utrzymywać END (Equivalent Narcotic Depth) - równoważną głębokość narkotyczną na poziomie 30-40m.