Argon (Ar) w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Argon - gaz szlachetny o małej przewodności cieplnej, stosowany do wypełniania skafandra suchego w celu poprawienia właściwości izolacyjnych. Aby jego użycie było skuteczne należy w skafandrze wymienić całe powietrze na argon. Odkryty w 1894r. Można tego dokonać przez kilkakrotnie napełnienie skafandra argonem przed nurkowaniem. Do takiej operacji potrzebna jest duża butla, na nurkowanie zabieramy małą butelkę o pojemności ok. 0,5-1,5l (argonówka), której zadaniem jest dopełnianie skafandra. Użycie tylko małej butli bez wcześniejszej wymiany gazu w skafandrze jest niecelowe. Lepiej założyć jeden sweter więcej. Cała zabawa ma sens jeżeli prowadzimy długie nurkowania, np dekompresja trwa kilka godzin, a woda jest bardzo zimna.

Argonu nie stosuje się w mieszankach oddechowych ze względu na dużą gęstość, utrudniającą oddychanie już na małych głębokościach.

Podstawowe właściwości argon:

Gęstość (293 K): - 1,784 kg/m3
Temperatura topnienia: : - 189,35 °C (83,8 K)
Temperatura wrzenia: - 185,85 °C (87,3 K)
Ciepło właściwe: - 520 J/(kg*K)
Ciepło topnienia: - 1,188 kJ/mol
Ciepło parowania: - 6,447 kJ/mol
Rozpuszczalność w tkankach - 0,14
Wsp. rozpuszczalności woda-tłuszcz - 5.3
Potencjał narkotyczny - 0,43
Względna narkotyczność - 2,32 (2,32 razy bardziej narkotyczny od powietrza)
Przewodność cieplna: - 0.01772 W/(m*K) ( 1,6 razy mniejsza niż powietrza)