Fizyka nurkowania zadania

Fizyka zadania

Aby poznać rozwiązanie najedź na dane zadanie i kliknij

Zadanie 1A

Jakie ciśnienie w [at] panuje na poziomie morza?

Zadanie 2A

Jakie ciśnienie w [at] panuje na głębokości 20m?

Zadanie 3A

Gęstość powietrza wraz ze wzrostem głębokości zwiększ się ([prawda]/[fałsz])

Zadanie 3B

Gęstość wody wraz ze wzrostem głębokości zwiększ się ([prawda]/[fałsz])?

Zadanie 4A

Nurek waży 60kg. Jeździe nurkować w Morzu Martwym, w którym na skutek zasolenia gęstość wody wynosi 1,3kg/l. O ile więcej kg obciążników będzie musiał zabrać zakładając, że jest wyważony na warunki wody słodkiej?

Zadanie 4B

Nurek waży 60kg. Jedzie nurkować w Morzu Śródziemnym, w którym na skutek zasolenia gęstość wody wynosi 1,04kg/l. O ile więcej kg obciążników będzie musiał zabrać zakładając, że jest wyważony na warunki wody słodkiej?

Zadanie 4C

Czy jadąc z pianka neoprenową na nurkowanie w góry należy wziąć więcej balastu ([prawda]/[fałsz])?

Zadanie 5A

Maksymalnie do jakiej głębokości można bezpiecznie (nie narażając się na uszkodzenie organów wewnętrznych na skutek "zgniecenia") nurkować na zatrzymanym oddechem mając pojemność całkowitą płuc 6l a objętość zalegającą 1,5l?

Zadanie 6A

Nurek o pojemności płuc 6l zanurkował na głębokość 20m na bezdechu. Jaką będzie miał pojemność płuc na tej głębokości?

Zadanie 6B

Nurek o pojemności całkowitej płuc 6l, ma na pełnym wdechu na powierzchni pływalność 2 kG. Jaką będzie miał po zanurkowaniu z zatrzymanym oddechem do głębokości a) 10m, b) 20m

Zadanie 7A

Nurek ma w planie głębokie nurkowanie. Do dyspozycji ma dwie butle, jedną o pojemności 12l i ciśnieniu 200at i drugą o pojemności 15l o ciśnieniu 160at. W której butli jest więcej czynnika oddechowego?

Zadanie 8A

Oblicz jak długo można przebywać na głębokości: a) na powierzchni; b) 10[m]; c) 30[m]
posiadając butlę 15[l] napełnioną do 200[at], zakładając że wynurzysz się mając w butli 40[at] (rezerwę)? s Przyjmij zużycie czynnika oddechowego na poziomie 20[l/min]

Zadanie 8B

Oblicz jak długo można przebywać na głębokości 40m mając do dyspozycji 2400[l] czynnika oddechowego?

Zadanie 9A

Na głębokości 10m napełniono balonik powietrzem do objętości 6l. Jaką objętość będzie miał balonik na powierzchni wody? O ile procent wzrośnie jego objętość?

Zadanie 10A

Oblicz ciśnienie parcjalne azotu i tlenu w powietrzu atmosferycznym?

Zadanie 11A

Do jakiej głębokości można nurkować na powietrzu przy założeniu, że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym tlen nie jest toksyczny wynosi 1.6at.?

Zadanie 12A

Do jakiej głębokości można nurkować na czystym tlenie przy założeniu, że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym nie jest toksyczny wynosi 1.6at.?

Zadanie 13A

Do jakiej głębokości można nurkować na nitroksie EAN 40 przy założeniu, że dopuszczalne ciśnienie parcjalne tlenu przy którym tlen nie jest toksyczny wynosi 1.6at.?

Zadanie 14A

Nurkując na Nitroxie EAN 40 nasycamy się azotem w stopniu mniejszym niż przy nurkowaniu na powietrzu. Wylicz ciśnienie parcjalne azotu przy nurkowaniu na EAN 40 dla głębokości 30m oraz przy jakiej głębokości występuje takie samo ciśnienie parcjalne azotu nurkując na powietrzu.