Przemiana izotermiczna

Równanie gazu doskonałego

Przemiana izotermiczna występuje, kiedy temperatura w czasie reakcji nie zmienia się. Jest taka sama przed jak i po reakcji. Równanie gazu doskonałego przyjmuje postać uproszczoną:

 

 

 

Korzystając z powyższego wzoru możemy obliczyć:

  • do jakiej głębokości można bezpiecznie nurkować na bezdechu, nie naradzając się na zgniecenie (zadanie 5A)
  • jak zmienia się objętość płuc z głębokością (zadanie 6A)
  • jak zmienia się pływalność przy nurkowaniu w głąb na bezdechu (zadanie 6B)
  • jak wybrać butlę z właściwą ilością czynnika oddechowego na głębokie nurkowanie (zadanie 7A)
  • na ile wystarczy nam zapas powietrza zgromadzony w butli - metoda uproszczona (zadanie 8A)
  • na ile wystarczy nam zapas powietrza zgromadzony w butli - metoda pełna (zadanie 8B)
  • jak zmienia się objętość przedmiotów elastycznych wypełnionych gazem w czasie wypływania (zadanie 9A)

Dodatek:

Jak rzeczywiste gazy odbiegają od równania przemiany izotermicznej.