Fizyka nurkowania


Fizyka przyda się każdemu nurkowi a fizyka nurkowania w szczególności. Takie pojęcia jak: ciśnienie, atmosfera, bar, ciśnienie parcjalne, przemiana gazowa to tylko niektóre pojęcia, które należy poznać.


Zakładam że osobą korzystającym z niniejszego skryptu są znane podstawy dotyczące jednostek, tych z układu SI jak i starego CGS. Przypomnę tylko że, jednostkami:


Naszą wycieczkę po fizyce nurkowania zaczniemy od definicji ciśnienia .
 
 

 1. Ciśnienia; atmosferyczne, hydrostatyczne, absolutne.
 2. Ciśnienie parcjalne - Prawo Daltona.
 3. Ciśnienie atmosferyczne w górach.
 4. Fizyka w zadaniach
 5. Powietrze jako główny czynnik oddechowy.
 6. Prawo Archimedesa a pływalność.
 7. Równanie gazu doskonałego.
 8. Prawo Henry'ego.
 9. Prawo Nernsta
 10. Prawa Ficka
 11. Określenia zużycia minutowego mieszanki oddechowej
 12. Zjawiska Joule'a-Thomsona
 13. Efekt Venturiego
 14. Prawo Bernoulliego

Woda, to w niej nurkujemy

 1. O wodzie słów kilka
 2. Opory ruchu w wodzie
 3. Wymiana ciepła
 4. Rozchodzenie się dźwięku w wodzie
 5. Wpływ wody na światło słoneczne
 6. Czy woda przybliża? Prawo Snelliusa 

Dodatki

 1. Pytania teoria
 2. Pytania zadania