Opory oddechowe

automat oddechowy


Wszystkie automaty oddechowe charakteryzują się pewną wielkością oporów oddechowych, które wpływają na wielkość pracy jaką muszą wykonać mięśnie klatki piersiowej aby nastąpił wdech. Czym są one mniejsze, tym mniejszą pracę trzeba wykonać podczas oddychania i tym nurkowanie jest przyjemniejsze.

Opory oddechowe to opory przy wdechu i wydechu. Opór wdechu wyraża się wielkością podciśnienia jakie muszą wytworzyć płuca w stosunku do ciśnienia otoczenia, natomiast opór wydechu wyraża się wielkością nadciśnienia wytworzonego przez płuca w stosunku do ciśnienia otoczenia.

Sumaryczne podciśnienie wdechu wyraża się wzorem:

Pwdech = Pm + Pp + Ph

gdzie:

  • Pm - opór mechaniczny związany z otwarciem przepływu czynnika oddechowego
  • Pp - opór przepływu związany z utrzymaniem przepływu czynnika oddechowego
  • Ph - opór hydrostatyczny wynikający z umiejscowienia automatu oddechowego względem umownego środka płuc, jest zależny od położenia środka płuc płetwonurka w stosunku do powierzchni membrany automatu oddechowego. Sumaryczne nadciśnienie wydechu możemy zapisać:

Pwydech = Ph

Opory mechaniczne i opory przepływu są tak małe, że możemy je pominąć. W większości automatów oddechowych nadciśnienie potrzebne na pokonanie tych oporów jest mniejsze od 20mm H2O (200 Pa).