Systematyka fauny i flory

atlas fauny i flory


Inne ważne atlasy

  1. Atlas fauny i flory polski.
  2. Atlas fauny i flory Morza Czerwonego.
  3. Atlas fauny i flory Morza Śródziemnego.
  4. Niebezpieczne zwierzęta morskie.

Systematyka fauny i flory

Na początek trochę teorii. Poukładanie świata roślin i zwierząt w uporządkowaną całość pozwoli swobodniej się po nim poruszać. Tradycyjnie najwyższą kategorią są królestwa. Wyróżniamy dwa królestwa

  1. Królestwo roślin.
  2. Królestwo zwierząt

Królestwa składają się z typów, typy dzielą się na gromady, a gromady na rodziny. Przedstawiony tu podział nie jest to pełny, został okrojony i obejmuje tylko te typy i gromady, które płetwonurek może spotkać pod wodą. Strona jest w budowie więc proszę o wyrozumiałość.

Andrzej Martin Kasiński

Królestwo rośliny

Typ (grupa): Glony

Królestwo zwierząt

Typ: gąbki (Porifera)

Typ: jamochłony

Typ: pierścienice (Annelida)

Typ: mięczaki (Mollusca)

Obecnie żyje około 130 tysięcy gatunków mięczaków. Ciało mięczaków jak nazwa wskazuje jest miękkie, dwubocznie symetryczne lub wtórnie asymetryczne, o bardzo różnorodnych kształtach i zabarwieniu. Ciało chroni przeważnie muszla dwuklapowa lub jednolita, w niektórych przypadkach zredukowana prawie do zera. Ciało jest najczęściej podzielone na: głowę, worek trzewiowy i nogę, które ulegają różnorodnym przekształceniom w poszczególnych gromadach. Na głowie są narządy zmysłów i otwór gębowy. Noga jest wyjątkowo silnie umięśniona. Muszla powstaje z wydzielin gruczołów, znajdujących się na brzegu płaszcza, pokrywającego worek trzewiowy.

Typ: ramienionogi (Brachiopoda)

Typ: stawonogi (Arthropoda)

Typ: mszywioły (Bryozoa)

Typ: szkarłupnie (Echinodermata)

Typ: strunowce (Chordata)

Przebywając w Królestwie Posejdona pamiętać należy, że nie wszystkie zwierzęta jak i rośliny są dla nas bezpieczne. Nieostrożny nurek może zostać poparzony, ukłuty lub pogryziony. Są to przypadki bardzo rzadkie, wynikające głównie z nieodpowiedniego zachowania się pod wodą. Unikniemy takich sytuacji poznając, życie i zwyczaje potencjalnie niebezpiecznych stworzeń morskich. Piszę potencjalnie, ponieważ, w zdecydowanej większości przypadków, to nurek sprowokował atak lub doprowadził do kontaktu przez własną ciekawość.

Jakich zwierząt unikać i jak postępować w przypadku bezpośredniego kontaktu, można znaleźć na stronie niebezpieczne zwierzęta morskie. W wodach śródlądowych naszej strefy nie ma praktycznie takich zagrożeń.

Nauka o zwierzętach to zoologia.