Hydrologia i locja w nurkowaniu

Hydrologia i locja


Zasoby wodne

Woda jest jedną z najpopularniejszych substancji w otaczającym nas świecie. Znajduje się zarówno w atmosferze jak i pod ziemią a przede wszystkim na jej powierzchni. Widziana z kosmosu Ziemia ukazuje się nam jako błękitna planeta w 3/4 powierzchni pokryta przez wody oceanów. Procentowo wody mórz i oceanów stanowią aż 97,6% hydrosfery (powłoki wodnej Ziemi). Pozostałe 2,4% przypada na wody słodkie. Z tego:

 • pola lodowe i lodowce stanowią 87% tej liczby
 • wody podziemne - 12.1%
 • jeziora słodkie - 0,4 %
 • jeziora słone - 0,3%
 • na pozostałe 0,2% składa się woda glebowa, rzeki i para wodna w zawarta w atmosferze.

Woda na powierzchni Ziemi podlega ciągłemu ruchowi. Dzięki działaniu Słońca i wiatru, obrotowi Ziemi, sile ciążenia, trwa ciągła wymiana wody pomiędzy ladami, oceanami i atmosferą oraz nieustanne krążenie i mieszanie się wód w obrębie mórz i oceanów.

Gdzie nurkujemy - wody słodkie kontra wody morskie

Większość nurkowań wykonywanych corocznie na świecie odbywa się w wodach morskich i oceanicznych. Łatwy dostęp do tych akwenów nie przekreśla możliwości nurkowania w wodach słodkich, które w wielu rejonach świata są bardzo popularnym miejscem nurkowań turystycznych i szkoleniowych.

Pomiędzy tymi dwoma rodzajami wód występuje kilka zasadniczych różnic:

 • zasolenie:
  • większa wyporność - należy na nurkowanie zabrać więcej balastu,
  • większa korozja, a więc wszystkie stalowe element takie jak noże sekatory należy dokładnie myć po nurkowaniu,
  • niższa temperatura zamarzania wody w morzach, można nurkować w wodzie o temp poniżej 0°C - co powodu większe prawdopodobieństwo zamarznięcia automatu oddechowego.
 • ruchy wody - pływy, falowanie, prądy w morzach posiadają znacznie większą wielkość. Pływy w jeziorach praktycznie są nie zauważalne.
 • przenikanie światła - słabe w jeziorach, na skutek dużej ilości zawiesiny w wodzie, tej organicznej jak i nie organicznej. W większości jezior naszej strefy klimatycznej jest już zupełnie ciemno na głębokości 25m, jeziora bardzo czyste przepuszczają promienie słońca do 40m (np. Jezioro Trześniowskie), a bardzo czyste jeziora górskie nawet do 70m (Czarny Staw nad Morskim Okiem)
 • termika - zmienne uwarstwienie termiczne w ciągu sezonu, w morzach małe zmiany w jeziorach zdecydowanie większe szczególnie w strefie najpłytszej,
 • świat zwierzęcy (bogatszy w morzach, szczególnie tych zimnych, tak to wcale nie pomyłka, szczególne na roślinność temperatura wody ma duży wpływ).

Ciekawostki

 • największym polskim jeziorem jest jezioro Śniardwy (113 km2)
 • najgłębszym polskim jeziorem jest jezioro Hańcza (108 m).
 • największym jeziorem świata jest Morze Kaspijskie (powierzchnia 372 000 km² – wielkość porównywalna z Bałtykiem).
 • najgłębszym jeziorem świata jest Bajkał (1435m), jednocześnie największy zbiornik słodkiej wody w stanie ciekłym na Ziemi. Powierzchnia 331 500 km².