Wynurzanie z użyciem szpulki i boi sygnalizacyjnej

sprzęt nurkowy


Szpulka w nurkowaniu

Kiedy boja dekompresyjna lub sygnalizacyjna zostanie wystrzelona, nie pozostaje nam nic innego jak wynurzenie.

Wynurzenie nie jest trudne, ale wymaga kontroli pływalności. Wynurzamy się z lekko ujemną pływalnością, aby cały czas naciągać linkę. Linka nie może być luźna, bo stwarza niebezpieczeństwo zaplatania się przez nurka. Linka powinna być w pionie. Linkę trzymamy jak najdalej od ciała, z przodu, w taki sposób, aby była cały czas widoczna.

Przy wynurzaniu co 2-3m należy wypuszczać powietrze z BCD, aby cały czas utrzymywać lekko ujemną pływalność. Na ten czas warto zablokować linkę karabinkiem.

wynurzanie z użyciem boi sygnalizacyjnej
Kiedy płyniemy z bojką, starajmy się, trzymać ją, jak najdalej od naszego sprzętu, aby się nie zaplatać. Można trzymać linkę bojki jedną, albo dwoma rękami. Pamiętajmy, aby linka była zawsze naciągnięta i jak najbardziej w pionie.
szpulka mocowanie linki
Przy wynurzaniu należy zwijać linkę w taki sposób, aby była cały czas naciągnięta. Jedną ręką trzymamy szpulkę, drugą zwijamy linkę. Linkę zwijamy z użyciem karabinka. Karabinek wpinamy w linkę i obracamy ręką dookoła szpulki.

Pływanie z bojką sygnalizacyjną

To zły pomysł. Opory są tym większe im jesteśmy głębiej. W miarę sprawnie można przepłynąć mały dystans, kiedy jesteśmy płytko 3-6m. Kiedy płyniemy z bojką, starajmy się, trzymać ją, jak najdalej od naszego sprzętu, aby się nie zaplątać. Można trzymać linkę bojki jedną, albo dwoma rękami. Pamiętajmy, aby linka była zawsze naciągnięta i jak najbardziej w pionie.