Płyn do dezynfekcji

sprzęt nurkowy


Sprzęt nurkowy mający kontakt z sliną powinien nyć dezynfekowany, chodzi tu głównie o automaty oddechowe a w szczególności ustnik i drugi stopień automatu. Należy dezynfekować również fajkę i maskę.

  1. Sprzęt należy dokładnie wypłukać w słodkiej wodzie.
  2. Następnie należy poddać 30-minutowej kąpieli poprzez zanurzenie w alkoholu etylowym (może to być spirytus spożywczy). Alkohol można rozcieńczyć z przegotowaną wodą i/lub wodą utlenioną. Zaleca się, aby w całym roztworze zachowany został alkohol o stężeniu minimum 60%.