Prądy morskie i oceaniczne

Hydrologia i locja


Prądy morskie i oceaniczne (Cyrkulacja globalna)

Stałe wiatry występujące na określonych szerokościach geograficznych wywołują przesuwanie się mas wód oceanicznych poprzez tarcie o powierzchnię wody. Na kierunek tego ruchu dodatkowy wpływ wywiera siła wynikająca z ruchu obrotowego Ziemi. Prądy powierzchniowe pochodzenia wiatrowego można porównać do olbrzymich oceanicznych rzek o określonych "korytach", przepływające w bezkresie spokojnych wód Wszechoceanu.

System prądów oceanicznych tworzy skomplikowaną cyrkulację, która jednak w pewnym uproszczeniu sprowadza się na każdym z oceanów do dwóch wielkich wirów.

Na półkuli Pn poruszają się one zgodnie z ruchem wskazówek zegara, na półkuli pd. w kierunku przeciwnym. Powierzchniowe prądy oceaniczne odgrywają olbrzymią rolę w procesach klimatycznych transportując ciepłe masy wód spod równika w kierunku biegunów i chłodne od biegunów w kierunku równika. Są również odpowiedzialne za procesy rozprzestrzeniania fauny morskiej. Prądy oceaniczne nie wpływają istotnie na organizację nurkowania, natomiast ich położenie, kierunek i prędkość są ważnym parametrem uwzględnianym w żegludze morskiej. Dane dotyczące lokalizacji i innych parametrów prądów morskich podawane są na mapach morskich.