Komputery nurkowe - produkowane modele

komputer nurkowy


W Polsce szczególnie widoczne są dwie firmy:

Oferta firmy Uwatec

Oferta firmy Suunto

Firma Suunto produkuje następujące modele:

ale w coraz większym stopniu pojawiają się komputery firmy:

Czas komputerów oledowych

Prędkość wynurzania komputerów nurkowych

Obecnie, ogólnym zaleceniem jest, aby prędkość wynurzania wynosiła 9-10m/min. Jednak jak popatrzymy na poszczególne komputery nurkowe dostrzeżemy pewne różnice. Różnicę omówię na podstawie komputerów firmy Uwatec I Suunto.

Firma Suunto przyjęła prostą zasadę - prędkość wynurzania jest stała i wynosi 8-10m/min. Przedstawia to wykres graficzny, zwiększenie prędkości o dwa metry powoduje zapalenie się kolejnego segmentu na wyświetlaczu.

Firma Uwatec przejęła model zakładający zmienna prędkość wynurzania. Czym bliżej powierzchni, tym mniejsza prędkość. Komputer pokazuje prędkość wynurzania cyfrowo w procentach, 100% to zalecana prędkość wynurzania. Wartości powyżej 100% to zbyt szybko. Ogólnie zalecane prędkości przedstawiają się następująco:

< 6 m - 7 m/min
6-12 m - 8 m/min
12-18 m - 9 m/min
18-23 m - 10 m/min
23-27 m - 11 m/min
27-31 m - 13 m/min
31-35 m - 15 m/min
35-39 m - 17 m/min
39-44 m - 18 m/min
44-50 m - 19 m/min
> 50 m - 20 m/min

Czemu omawiam ten problem, bo są to na tyle duże różnice, że kiedy nurkujemy z dwoma różnymi komputerami, może pojawić się rozbieżność w prędkości wynurzania. Powstanie więc problem, któremu komputerowi wierzyć. Proponuję wierzyć obu, ale stosować wolniejszą prędkość, szczególnie w przedziale głębokości od 12m do powierzchni.