Nawigacja naturalna

Nurkowanie nawigacyjne


Pływając pod woda, świadomie lub nieświadomie korzystamy z nawigacji naturalnej. Nurkując zapamiętujemy charakterystyczne punkty ukształtowania dna, jego spadek, układ kamieni, głazów, podwodnych górek, charakterystyczne zatopione elementy. Wszystkie te informacje pozwalają wrócić do miejsca startu.

Wielu początkujących nurków, jest zaskoczona, jak ich bardziej doświadczani koledzy dobrze sobie z tym radzą, a sama umiejętność nie jest zbyt trudna, wystarczy obserwować mijane elementy. Mapka akwenu to doskonała pomoc w nawigacji, dzięki mapce możemy często bezbłędnie trafić do interesujących nas miejsc, możemy równie określić czy dane miejsce w ogóle nas interesuje. Z mapki dowiemy się o interesujących nas głębokościach, odległościach i ciekawych miejscach. Częste dobrze jest część mapki przerysować na tabliczkę, pomoże to w sytuacji wątpliwości czy dobrze płyniemy. Jak stworzyć własna mapkę dowiesz się na stronie mapka akwenu

Do nawigacji można wykorzystać:

  • ukształtowanie dna - charakterystyczne elementy takie jak skały, kamienie, charakterystyczne elementy
  • słońce - płynąc na małej głębokości, podnosząc głowę do góry, widzimy słońce lub jego promienie. nawigacja jest podobna do nawigacji z kompasem, tyle że nie operujemy kątami tylko układem godzinnym (tak jak byśmy mieli tarcze zegarka przed sobą). Mówimy, że płyniemy na godzinę 12-tą, kiedy kierujemy się wprost na słońce, kiedy słońce jest z tyłu, to płyniemy na godzinę 6-ta. Słońce prostopadle po prawej stronie oznacza, że mamy je na godzinie 3-ciej. Prostopadle po lewej stronie oznacza, że jest na godzinie 9-tej. Ustalając kierunek, określamy, że słońce jest na godzinie 5-tej i płynąc staramy się cały czas utrzymywać stała pozycję w stosunku do słońca. Jeżeli płyniemy blisko dna możemy kierować się obserwując własny cień. Ważne jest aby namiar wsiąść bezpośredni przed pływaniem, słońce w ciągu dnia zmienia swoją pozycję co powoduję że namiar z nurkowania przed południem, nie będzie aktualny dla nurkowania po południu.
  • tormoklinę - pozwala utrzymywać stałą głębokość, jeżeli płyniemy na jej granicy, jeżeli opadniemy zbyt nisko od razu to poczujemy. Oczywiście termoklina występuje wyraźnie tylko w jeziorach naszej strefy klimatycznej i tylko tam występuje w miarę płytko 7-8m.