Karty nurkowań - chronometraż

ratownictwo nurkowe


Stosowana na akcjach szkoleniowych oraz w przypadku nurkowania zorganizowanych grup. Ułatwia planowanie nurkowania oraz nadzór nad całością nurkowania.

Karta nurkowań składa się z dwóch części gdzie podaje się podstawowe parametry dotyczące warunków pogodowych oraz stanu wody. Część druga stanowi spis uczestników wraz z parametrami ich nurkowań oraz użytego sprzętu.
część druga zawiera miedzy innymi:

  • podpis świadczący o naszej zgodzie na nurkowanie (oceniamy że jesteśmy w dobrej kondycji fizycznej jak i psychicznej)
  • max. osiągniętą głębokość nurkowania
  • czas nurkowania (wcale nie musi to być różnica miedzy godzinę rozpoczęcia i zakończenia nurkowania, w trakcie nurkowania mogły wystąpić przerwy)
  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia nurkowania.

Dane te pozwalają na sprawdzenie współczynnika saturacji tkanek i przygotowanie planu (dekompresji) następnego nurkowania.