Stres w nurkowaniu

Stres to czynnik potęgujący zagrożenie i komplikujący sytuację awaryjną. Rozpoznanie stanu silnego stresu polega na obserwacji zachowania partnera (lub krytycznej analizy jego reakcji) oraz weryfikacji jego sposobu zachowania.

Psychologia stresu. Organizm przygotowuj się do sytuacji awaryjnej poprzez wydzielanie adrenaliny. Pewien poziom pobudzenia jest wskazany, jednak nadmierne pobudzenie może prowadzić do przyśpieszenia oddechu, co może prowadzić do zadyszki i zatrucia dwutlenkiem węgla. Stres i zagrożenia jakie są jego konsekwencjami rozwijają się w sposób lawinowy - stres sam się "nakręca". Niekontrolowany stres prowadzi do paniki, a nurek w stanie paniki nie kontroluje swoich reakcji.

Typowe oznaki stresu:

 • nerwowość,
 • przyspieszony oddech,
 • szeroko otwarte oczy,
 • nadmierne zainteresowanie sprzętem,
 • tendencja do kierowania się ku górze,
 • trudności z utrzymaniem pływalności,
 • brak reakcji na znaki nurkowe,
 • dreszcze - zimno

Są dwa główne typy stresy:

 1. fizyczny
 2. psychologiczny

Zwykle są one ze sobą powiązane i często jeden jest powodem drugiego.

Stres fizyczny

Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. Wywołać go może:

 • zimno - niska temperatura - hipotermia (wywołana nieprawidłową izolacją cieplną)
 • wysoka temperatura
 • zmęczenie, wyczerpanie (długie pływanie po powierzchni, czy trudne podejście do wody)
 • narkoza azotowa nieumiejętność oceny własnych umiejętności oraz nieprzestrzeganie limitów
 • choroba morska (wywołana wysokim falowaniem, lub zbyt długim pływaniem łodzią)
 • dyskomfort, ograniczone ruchy (wywołany złym lub nieprawidłowym dopasowaniem sprzętu)
 • choroba - zły stan zdrowia nurka

Stres psychologiczny

Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającym możliwości naszego działania. Czynnikiem wywołującym stres może być stres fizyczny

 • zimno - obawa że nie będziemy w stanie prawidłowo funkcjonować, strach przed hipotermią,
 • sytuacja "brak powietrza" - stres przed utonięciem
 • przemęczenie - strach przed brakiem powietrza i uduszeniem się
 • zmęczenie
 • ciemność, szczególnie w czasie nurkowań w pomieszczeniach zamkniętych, jaskinie wraki,
 • głębokość - obawa, że w razie awarii sprzętu lub braku czynnika oddechowego nie będziemy w stanie wypłynąć na powierzchnię,
 • słaba widoczność również jest ważnym czynnikiem. Mogą ty wystąpić dwa przypadki, nurek który nurkował zawsze w czystych wodach np. Morze Czerwone, wygrał się na akwen o bardzo słabej widoczności np. kamieniołom Silesia,
 • dezorientacja.
Stres psychologiczny może być wywołany również czynnikami nie fizycznymi:
 • postrzeganiem niebezpieczeństwa w otoczeniu - może być realne lub wyobrażone,
 • presją z zewnątrz - postrzeganie postawionego zadania, jako zbyt trudne, nieodpowiedniego do umiejętności,
 • presja wewnętrzną - presja aby wykonać dane nurkowanie, z powodu wydanych pieniędzy czy straconego czasu.
W tym przypadku źródło stresu tkwi w nas, czujemy się niepewnie, kiedy nie potrafimy rozwiązać problemu, podobną reakcje może wywołać uczucie, że nie spełniamy oczekiwań innych.