Stres w nurkowaniu

mieszanki oddechowe


Stres to czynnik potęgujący zagrożenie i komplikujący sytuację awaryjną. Rozpoznanie stanu silnego stresu polega na obserwacji zachowania partnera (lub krytycznej analizy jego reakcji) oraz weryfikacji jego sposobu zachowania.

Psychologia stresu. Organizm przygotowuj się do sytuacji awaryjnej poprzez wydzielanie adrenaliny. Pewien poziom pobudzenia jest wskazany, jednak nadmierne pobudzenie może prowadzić do przyśpieszenia oddechu, co może prowadzić do zadyszki i zatrucia dwutlenkiem węgla. Stres i zagrożenia jakie są jego konsekwencjami rozwijają się w sposób lawinowy - stres sam się "nakręca". Niekontrolowany stres prowadzi do paniki, a nurek w stanie paniki nie kontroluje swoich reakcji.

stres w nurkowaniu

Typowe oznaki stresu:

 • nerwowość,
 • przyspieszony oddech,
 • szeroko otwarte oczy,
 • nadmierne zainteresowanie sprzętem,
 • tendencja do kierowania się ku górze,
 • trudności z utrzymaniem pływalności,
 • brak reakcji na znaki nurkowe,
 • dreszcze - zimno

Są dwa główne typy stresy:

 1. stres fizyczny
 2. stres psychologiczny

nieznane miejsce nurkowania.

Zwykle są one ze sobą powiązane i często jeden jest powodem drugiego.

Stres fizyczny

Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. Wywołać go może:

 • zimno - niska temperatura - hipotermia (wywołana nieprawidłową izolacją cieplną).
 • wysoka temperatura - przegrzanie nurka przed wejściem do wody.
 • nieznane miejsce nurkowania.
 • nieznany partner.
 • brak wiary we własne umiejętności.
 • nieodpowiednia konfiguracja sprzętowa - czyjemy, że nasz sprzęt nie nadaje sie na dane nurkowanie - mamy za małą butlę, za małe ciśnienie w butli, lub braki sprzętowe np. brak latarki czy kompasu.
 • zmęczenie, wyczerpanie (długie pływanie po powierzchni, czy trudne podejście do wody).
 • narkoza azotowa nieumiejętność oceny własnych umiejętności oraz nieprzestrzeganie limitów
 • choroba morska (wywołana wysokim falowaniem, lub zbyt długim pływaniem łodzią)
 • dyskomfort, ograniczone ruchy (wywołany złym lub nieprawidłowym dopasowaniem sprzętu)
 • choroba - zły stan zdrowia nurka

Stres psychologiczny

Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającym możliwości naszego działania. Czynnikiem wywołującym stres może być stres fizyczny

 • zimno - obawa że nie będziemy w stanie prawidłowo funkcjonować, strach przed hipotermią,
 • sytuacja "brak powietrza" - stres przed utonięciem
 • przemęczenie - strach przed brakiem powietrza i uduszeniem się
 • zmęczenie
 • ciemność, szczególnie w czasie nurkowań w pomieszczeniach zamkniętych, jaskinie wraki, nurkowanie nocne
 • głębokość - obawa, że w razie awarii sprzętu lub braku czynnika oddechowego nie będziemy w stanie wypłynąć na powierzchnię,
 • słaba widoczność również jest ważnym czynnikiem. Mogą ty wystąpić dwa przypadki, nurek który nurkował zawsze w czystych wodach np. Morze Czerwone, wygrał się na akwen o bardzo słabej widoczności np. kamieniołom Silesia,
 • dezorientacja.

Stres psychologiczny może być wywołany również czynnikami nie fizycznymi:

 • postrzeganiem niebezpieczeństwa w otoczeniu - może być realne lub wyobrażone,
 • presją z zewnątrz - postrzeganie postawionego zadania, jako zbyt trudne, nieodpowiedniego do umiejętności,
 • presja wewnętrzną - presja aby wykonać dane nurkowanie, z powodu wydanych pieniędzy czy straconego czasu.

W tym przypadku źródło stresu tkwi w nas, czujemy się niepewnie, kiedy nie potrafimy rozwiązać problemu, podobną reakcje może wywołać uczucie, że nie spełniamy oczekiwań innych.

Miej odwagę powiedzieć - NIE

Stres może prowadzić w wielu przypadkach do powstania sytuacji awaryjnej pod wodą, a to z kolei do wypadku. Miejmy odwagę powiedzieć NIE NURKUJĘ, kiedy stres paraliżuje nasze działania. Często nasz problem jest niedostrzegany przez pozostałych członków grupy. W wielu przypadkach, rozmowa o problemie przed nurkowaniem i mała zmiana planu pozwala wyeliminować przyczynę stresu. Porozmawiajmy z partnerem, albo liderem grupy.

W mojej praktyce nurkowej zdarzyła się kilka razy sytuacja, że jako prowadzący powiedziałem „dziś nie nurkujemy, warunki są za trudne” – widząc nerwowe zachowanie grupy.

Panika

Stres może prowadzić do paniki - czyli do uczucia nagłego lęku o skrajnie wysokim nasileniu. Nurek w stanie paniki nie kontroluje swoich reakcji - nie zachowuje się w sposób wyuczony, władze przejmuje gadzi mózg, który w zasadzie ma dwie reakcje: walka albo ucieczka. Pod wodą w zasadzie w grę wchodzi tylko jedna – ucieczka. Zbyt szybkie wynurzenie może prowadzić do barotraumy płuc albo choroby dekompresyjnej. Oczywiście panika to skrajny przypadek, który na szczęście występuje rzadko.