Pozycja bezpieczna - boczna ustalona

mieszanki oddechowe


Ułożenie to stosuje się wówczas, gdy poszkodowany jestprzytomny lub nieprzytomny ale oddycha i ma zachowaną akcję serca. Stosowana również po prawidłowo przeprowadzonej resuscytacji.

Istnieje wiele odmian pozycji bezpiecznej, które mają swych zwolenników. Krajowe rady resuscytacji i inne organizacje powinny rozważyć jednakże przyjęcie jednej z kilku możliwych odmian, by zachować jednolitość szkolenia i praktyki.

Gdy ratowanego układa się w pozycji bezpiecznej, należy regularnie kontrolować oddech. W sytuacji, gdy zachodzi konieczność pozostawienia ratowanego w pozycji bezpiecznej przez dłuższy okres, po 30 minutach trzeba go ułożyć na drugim boku.