Fizjologia nurkowania

mieszanki oddechowe


Organizm ludzki przystosowany jest do warunków panujących na powierzchni Ziemi, a zanurzenie pod wodę niesie zagrożenia dla jego poprawnego funkcjonowania. Do najważniejszych problemów, z którymi spotyka się nurkująca osoba zaliczyć należy:

  • ograniczony zapas powietrza oddechowego,
  • oddziaływaniem ciśnienia wody na ciało nurka,
  • fizjologiczne konsekwencje oddychania sprężonym powietrzem.

Pomimo tego, że płetwonurkowanie jest formą szeroko dostępnej turystyki kwalifikowanej, należy pamiętać, że wiele konsekwencji zdrowotnych nurkowania wymyka się intuicji początkującego płetwonurka. Skrupulatne poznanie zasad działania naszego organizmu podczas nurkowania jest więc niezbędnym warunkiem aby bezpiecznie uprawiać ten sport.
Człowiek aby żyć musi oddychać, prawidłowy przebieg tego procesu dostarcza do organizmu tlen.

Oddychanie

Proces oddychania polega na:

  • dostarczaniu tlenu z atmosfery do organizmu,
  • doprowadzeniu go do wszystkich komórek (tkanek) organizmu,
  • włączenie tlenu w energodajne reakcje biochemiczne zachodzące w komórkach,
  • odprowadzaniu dwutlenku węgla z komórek (tkanek) do atmosfery.

Zjawiska te są możliwe dzięki współdziałaniu dwóch układów sterowanych przez centralny układ nerwowy człowieka:

  • układu oddechowego - "wymiennika gazowego", zapewniającego wymianę tlenu i CO2 pomiędzy organizmem a atmosferą
  • układu krążenia - "transportera", rozprowadzającego tlen pobrany z płuc, za pośrednictwem krwi do wszystkich tkanek ciała oraz odprowadzający CO2 z tkanek do płuc.