Choroba dekompresyjna DCS

mieszanki oddechowe


Anglojęzyczna literatura nurkowa operuje dwoma skrótami DCI oraz DCS. Pod pojęciem DCS rozumiemy chorobę dekompresyjną, pojecie DCI jest szersze bo obejmuje choroby ciśnieniowe" czyli chorobę dekompresyjną oraz uraz ciśnieniowy płuc. Błędem jest więc stosowanie zamiennie pojęć DCI - choroby ciśnieniowe oraz DCS - choroba dekompresyjna.

Powyższe problemy mogą wynikać z faktu, że procedury udzielania pierwszej pomocy w obu rodzajach urazów są identyczne. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pozwolą uniknać nieporozumień w tej sprawie.

Choroba dekompresyjna (DCS - decompression sickness)

Zespół procesów patologicznych zachodzących w organizmie w wyniku nieprawidłowego dla danego nurkowania obniżenia ciśnienia - tj. dekompresji (wynurzania się).

Następuje przesycenie gazami płynów tkankowych co prowadzi do uwolnienia gazu w postaci pęcherzyków w płynach i tkankach organizmu, a więc tworzenie materiału zatorowego ze wszystkimi tego następstwami. Ryzyko rośnie wraz z głębokością i czasem nurkowania.

Mechanizm powstawania

Wzrost głębokości nurkowania, prowadzi do wzrostu ciśnienia, wzrasta rozpuszczalności gazu w cieczach (prawo Henry'ego). Zanurzanie nie generuje problemów związanych z powstawaniem choroby dekompresyjnej. Sytuacja ma się odwrotnie, kiedy zaczynamy wynurzenie, spada głębokość, spadek ciśnienia, spada rozpuszczalność gazu w cieczach (prawo Henry'ego), występuje przesycenie tkanek, które z kolei prowadzi do pojawiania się pęcherzyków gazu!!!

Ogólnie można powiedzieć - im głębiej - tym większa rozpuszczalność gazu - tym więcej go się rozpuści! Im dłużej jesteśmy na danej głębokości - tym większa ekspozycja na zwiększoną rozpuszczalność gazu - więcej gazu się rozpuści! Rożne tkanki w naszym organizmie mają różną prędkość nasycenia/odsycania. Występują tkanki szybkie jak krew i wolne jak kości. Więcej o tkankach na stronie ...

Jak zapobiegać - zasady bezpiecznego nurkowania:

zawsze nurkuj ostrożnie, pamiętając, że tabele nurkowe i komputery nurkowe nie zabezpieczają w 100% przed choroba ciśnieniową!

Przy przestrzeganiu powyższych zasad i ewentualnych reżimów dekompresji przypadki choroby dekompresyjnej prawie wcale się nie zdarzają!!!

Typy choroby dekompresyjnej

Typ I - lekki

Objawy

Objawy ogólne

Objawy kostno - stawowe:

Objawy skórne:

Typ II - ciężki

Objawy:

Postać krążeniowo - oddechowa:

Postać neurologiczna:

Choroba dekompresyjna DCS
Choroba dekompresyjna w poważnych przypadkach, może prowadzić do utraty przytomności lub akcji oddechowej.

Pierwsza pomoc przy chorobie dekompresyjnej

Ponieważ pomoc w urazach ciśnieniowych płuc jest taka sama jak w przypadku choroby dekompresyjnej, aby nie powtarzać informacji wszystko znajduje się na stronie - pomoc w urazach dekompresyjnych DCI.

Przewlekła postać choroby dekompresyjnej

Jałowa martwica kości - może wystapić jako odległe następstwo niedostatecznej dekompresji lub choroby ciśnieniowej.

Zobacz również: