Choroba dekompresyjna DCS

mieszanki oddechowe


Anglojęzyczna literatura nurkowa operuje dwoma skrótami DCI oraz DCS. Pod pojęciem DCS rozumiemy chorobę dekompresyjną, pojecie DCI jest szersze bo obejmuje choroby ciśnieniowe" czyli chorobę dekompresyjną oraz uraz ciśnieniowy płuc. Błędem jest więc stosowanie zamiennie pojęć DCI - choroby ciśnieniowe oraz DCS - choroba dekompresyjna.

Powyższe problemy mogą wynikać z faktu, że procedury udzielania pierwszej pomocy w obu rodzajach urazów są identyczne. Mam nadzieję, że te wyjaśnienia pozwolą uniknać nieporozumień w tej sprawie.

Choroba dekompresyjna (DCS - decompression sickness)

Zespół procesów patologicznych zachodzących w organizmie w wyniku nieprawidłowego dla danego nurkowania obniżenia ciśnienia - tj. dekompresji (wynurzania się).

Następuje przesycenie gazami płynów tkankowych co prowadzi do uwolnienia gazu w postaci pęcherzyków w płynach i tkankach organizmu, a więc tworzenie materiału zatorowego ze wszystkimi tego następstwami. Ryzyko rośnie wraz z głębokością i czasem nurkowania.

Mechanizm powstawania

Wzrost głębokości nurkowania, prowadzi do wzrostu ciśnienia, wzrasta rozpuszczalności gazu w cieczach (prawo Henry'ego). Zanurzanie nie generuje problemów związanych z powstawaniem choroby dekompresyjnej. Sytuacja ma się odwrotnie, kiedy zaczynamy wynurzenie, spada głębokość, spadek ciśnienia, spada rozpuszczalność gazu w cieczach (prawo Henry'ego), występuje przesycenie tkanek, które z kolei prowadzi do pojawiania się pęcherzyków gazu!!!

Ogólnie można powiedzieć - im głębiej - tym większa rozpuszczalność gazu - tym więcej go się rozpuści! Im dłużej jesteśmy na danej głębokości - tym większa ekspozycja na zwiększoną rozpuszczalność gazu - więcej gazu się rozpuści! Rożne tkanki w naszym organizmie mają różną prędkość nasycenia/odsycania. Występują tkanki szybkie jak krew i wolne jak kości. Więcej o tkankach na stronie ...

Jak zapobiegać - zasady bezpiecznego nurkowania:

 • używaj tabel dekompresyjnych lub komputerów nurkowych do planowania nurkowania.
 • wszystkie nurkowania planuj jako bezdekompresyjne - nie wymagające przystanków w trakcie nurkowania.
 • ściśle realizujemy plan nurkowania.
 • bezpieczna prędkość wynurzania się to 10m/min lub wolniej.
 • ogranicz liczbę nurkowań w ciągu jednego dnia do 3-ch, nie przekraczających głębokości 30m.
 • unikaj wielodniowych i wielokrotnych nurkowań na coraz większe głębokości.
 • przed lotem samolotem odczekaj wymagany czas, zobacz - lot samolotem po nurkowaniu.
 • nie planuj wycieczek wysokogórskich po nurkowaniu
 • unikaj częstych wynurzeń na powierzchnię oraz krótkich nurkowań powtarzanych z przerwa na powierzchni krótsza niż 1 h
 • dla wielokrotnych nurkowań w ciągu jednego dnia zaleca się przerwy na powierzchni dłuższe niż jedna godzina
 • dla wszystkich nurkowań wskazane są przystanki bezpieczeństwa - "higieniczne" przez 2-5 min w strefie głębokości 3-6m
 • stosuj deep stopy (głębokie przystanki dekompresyjne),
 • planując nurkowanie uwzględniaj czynniki zwiekszające ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnek.
 • nie nurkuj na wysokościach powyżej 300 m n.p.m. stosując dekompresyjne tabele standardowe lub ich ekstrapolacje
 • nurkuj według prawidłowych profili nurkowania (trapezowy, wielopoziomowy, trójkątny).

zawsze nurkuj ostrożnie, pamiętając, że tabele nurkowe i komputery nurkowe nie zabezpieczają w 100% przed choroba ciśnieniową!

Przy przestrzeganiu powyższych zasad i ewentualnych reżimów dekompresji przypadki choroby dekompresyjnej prawie wcale się nie zdarzają!!!

Typy choroby dekompresyjnej

Typ I - lekki

Objawy

 • w 60% przypadków DCS objawy występują w ciągu 1 godziny,
 • w 90% DCS objawy występują w ciągu 6 godzin,
 • w 99% DCS objawy występują w ciągu 12-24 godzin,

Objawy ogólne

 • znużenie,
 • osłabienie,
 • apatia,

Objawy kostno - stawowe:

 • bóle dużych stawów, otaczających mięśni i ścięgien,
 • początkowo ból lekki, później ostry i pulsujący,
 • stawy zajęte symetrycznie: głównie bark, łokieć, nadgarstek,
 • ruch powoduje wzrost bólu,

Objawy skórne:

 • świąd skóry rąk i nóg,
 • zaczerwienienie,
 • marmurkowatość skóry,

Typ II - ciężki

Objawy:

 • 75% objawów występuje w czasie pierwszych 15 min
 • W ciągu jednej godziny wystąpi 100% objawów.

Postać krążeniowo - oddechowa:

 • układ oddechowy: - duszność "chokes", - krztuszenie się, - szybki i płytki oddech, - masywny zator gazowy płuc!!!,
 • układ krążenia: - ból stenokardialny, - szybkie tętno, - zaburzenia rytmu, - wzrost i następowy spadek ciśnienia, - wstrząs kardiogenny!!!,

Postać neurologiczna:

 • Postać rdzeniowa - 60% - ból opasujący na granicy klatki piersiowej i brzucha - zmęczenie, drętwienie, osłabienie kończyn dolnych - zaburzenia czucia - niedowłady, porażenie kończyn dolnych, górnych oraz zwieraczy,
 • Postać mózgowa - 25% - ból głowy - drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia - niedowłady i porażenia mięśni twarzy, kończyn, jednej połowy ciała - zaburzenia wzroku, słuchu, mowy - zaburzenia osobowości - drgawki, utrata przytomności.
Choroba dekompresyjna DCS
Choroba dekompresyjna w poważnych przypadkach, może prowadzić do utraty przytomności lub akcji oddechowej.

Pierwsza pomoc przy chorobie dekompresyjnej

Ponieważ pomoc w urazach ciśnieniowych płuc jest taka sama jak w przypadku choroby dekompresyjnej, aby nie powtarzać informacji wszystko znajduje się na stronie - pomoc w urazach dekompresyjnych DCI.

Przewlekła postać choroby dekompresyjnej

Jałowa martwica kości - może wystapić jako odległe następstwo niedostatecznej dekompresji lub choroby ciśnieniowej.

Zobacz również: