Falowanie

W przeciwieństwie do prądów morskich i fal pływowych falowaniu powierzchniowemu (wiatrowemu) nie towarzyszy zjawisko przemieszczania się mas wodnych. Z dala od brzegów cząsteczki wody wykonują pionowe oscylacje nie wykazując ruchu poziomego. Falowanie stanowi więc tylko zaburzenie powierzchni wody. Jedynie przy brzegu fale wstrzymywane przez ląd spiętrzają się wywołując przybój i mechanicznie oddziaływają na brzeg. Czynnikiem wywołującym powstawanie fal jest podobnie jak w przypadku prądów morskich wiatr.

Zobacz również

Co to jest sejsza i tsunami