Zasolenie wód morskich

Nurkowanie w morzach i oceanach

Zasolenie wód morskich

Mówiąc o zasoleniu i soli morskiej mamy na myśli mieszaninę rożnych związków chemicznych w śród których dominuje ilościowo, nadający słony smak, chlorek sodu (sól kuchenna) i odpowiedzialny za gorzki posmak siarczan magnezu.
Zasolenie wyraża się w promilach, oznaczających ilość gramów soli zawartej w 1000 g wody morskiej. Zasolenie mórz i oceanów waha się w zakresie od 3 (Bałtyk) do 42 (Zatoce Perskiej) promili. Jako średnia wielkość zasolenia oceanicznego przyjmuje się 32 promili.

Wyższe zasolenie sprzyja zwierzętom bezkręgowym budującym muszle i pancerze. W morzach o niskim zasoleniu nie spotkamy dużych ślimaków, małży i krabów.

Niektóre organizmy rozwijają się tylko w wodach o odpowiednio wysokim zasoleniu. Koralowce rafotwórcze występują tylko w wodach o zasoleniu ok.35 promili (+ - 2 promile). Mało tego nie jest im obojętna również temperatura która w ciągu całego roku musi wynosić między 20-30oC.
Czysta, przejrzysta woda sprzyja fotosyntezie glonów (zooxanthele) z którymi korale żyją w symbiozie, to ogranicza głębokość występowania żywej rafy do ok. 30 -40 m.

Z tego powodu w Adriatyku czy w Morzu Śródziemnym gdzie w miesiącach zimowych temperatura oscyluje w okolicach 10oC nie spotkamy gatunków koralowców budujących rafy koralowe, chociaż akweny te są oczywiście zamieszkałe przez inne gatunki koralowców (np. przez koral szlachetny, który z kolei nie występuje na rafie koralowej).

Nurkowanie w wodach morskich.

Warunki nurkowania w wodach morskich są silnie uzależnione od pogody, konfiguracji dna oraz od takich ruchów wody jak:

Przyjazne jednego dnia miejsce nurkowe może nas zaskoczyć skrajnie trudnymi warunkami kiedy zbiegną się niekorzystne czynniki pogodowe.

Niektóre elementy morfologiczne mórz :

zatoka - część oceanu lub morza, która wcina się półkolisto w głąb lądu

zalew -płytki i wydłużony zbiornik wodny zasilany głównie przez rzeki, oddzielony od morza mierzeją

mierzeja - piaszczysty wał zamykający całkowicie lub częściowo zalew lub lagunę; powstaje przez nagromadzenie osadów w wyniku działania fal i prądów wodnych

laguna - jest to obszar wodny odcięty od morza przez mierzeję, rafę barierową lub atol

atol - rodzaj wyspy koralowej o kształcie ciągłego lub przerwanego pierścienia otaczającego lagunę

fiord - wąska, głęboko wcięta w ląd zatoka o stromych brzegach, stanowiaca pozostałość dolin wyżłobionych przez lodowiec.