Kurs nitroksowy PADI

Kurs nitroksowy PADI

Kursu Specjalizacyjny PADI "Nurek Nitroksowy" zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Położony zostanie nacisk na nurkowanie na mieszankach EANx32 i EANx36 (również znanymi jako NOAA Nitrox I i II). Szkolenie nauczy Cię właściwych procedur zapewniających bezpieczeństwo oraz realistycznie przedstawi wady i zalety nurkowania na wzbogaconym powietrzu (nitrox).

Kurs nitroksowy PADI (Enriched Air Diver PADI)

2019.04.30 poczatek 17:00 - kontakt z instruktorem

Celem kursu jest :

 1. Umożliwienie zaplanowania nurkowania i przeprowadzenie nurkowania bezdekompresyjnego z wykorzystaniem wzbogaconego powietrza zawierającego 22 % do 40 % tlenu, pozostającego w granicach określonych tabelami nurkowymi i limitami stosowania tlenu.
 2. Umożliwienie Ci uzyskania i właściwego dbania o sprzęt wymagany przy nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu.
 3. Umożliwienia rozpoznawania i unikania zagrożeń przy wykorzystywaniu tlenu w nurkowaniu.

Przebieg kursu

Kurs jednodniowy, trwa 3-6godzin zależnie od stopnia przygotowania grupy. Kurs nie wymaga nurkowań - za dodatkową opłatą można wykonać 2 nurkowania na nitroksie. Zależy ci na szybkim terminie - skontaktuj się z instruktorem.

Inne terminy na telefon - zawsze możesz zadzwonić i zapytać tel. 501/62-78-46

Kurs podstawowy PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
OWD całość 1450zł 1700zł 2400zł [1] 150zł
OWD teoria+basen 750zł 850zł 1100zł [2] -
OWD wody otwarte 700zł 850zł 1300zł [3] 150zł
dodatkowy basen 150zł 200zł 300zł [7] -
Kursy zaawansowane PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
AOWD [*] 700zł 800zł 1000zł [4] 150zł
Rescue [*] 800zł 1000zł 1400zł [4] 150zł
DM [*] 2300zł 2800zł 3500zł Crew Pack 550zł
Specjalizacje PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
Doskonała pływalność [**] 400zł 500zł 500zł [5] 150zł
EFR 300zł 400zł 500zł [książka] 100zł
Nurkowanie na nitroksie 350zł 400zł 500zł [książka] 150zł
Suchy skafander [*] 450zł 550zł 650zł [4] 150zł
Nurkowanie wrakowe [*] 500zł 600zł 700zł [5] 150zł
Nurkowanie głębokie [*] 600zł 700zł 800zł [4] 150zł
Nurkowanie nocne [*] 450zł 500zł 600zł [5] 150zł
Nurkowanie pod lodem [*] 500zł 600zł 700zł [5] 150zł
Specjalista sprzętowy [**] 300zł 400zł 500zł - 150zł
Sidemount [*] 600zł 700zł 800zł [5] 150zł
Warsztaty 120zł 250zł 400zł [6] -
2 nurkowanie z instruktorem 200zł 300zł 500zł [8] -

Kurs Standard - grupa 4-8 osób - termin ustalony z góry.
Kurs Komfort - 2 osoby + wybór terminów.
Kurs VIP - 1 osoba + wybór terminów.

[1] - w cenie wszystko: książka, sprzęt nurkowy, wejście na basen, przejazd do Jaworzna na Koparki, wejście na Koparki lub inny akwen.
[2] - w cenie wszystko: książka, sprzęt nurkowy, wejście na basen.
[3] - w cenie wszystko: sprzęt nurkowy, przejazd do Jaworzna na Koparki, wejście na Koparki lub inny akwen.
[4] - w cenie: książka, butle z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego.
[5] - w cenie: butle z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego.
[6] - w cenie: wejście na basen 2x45min, butla 12l z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego - komplet sprzętu na basen (pianka, automat oddechowy, skrzydło, ABC) - 50zł/doba (lub według cennika).
[7] - w cenie: sprzęt nurkowy, wejście na basen.
[8] - w cenie: opieka instruktora + omówienie problemów i błędów, oraz metody poprawnego działania.
[*] - cena nie zawierają opłat za wstęp na dany akwen i kosztów przejazdu - zobacz więcej wody otwarte.
[**] - kurs kończy się certyfikatem - warsztaty bez certyfikatu.

Opłata za cały sprzęt na czas kursu 40zł/doba (lub według cennika).
Dopłata do skafandra suchego 60zł/doba.

Wymagania wstępne:
Uprawnienia

Nurkowanie na mieszankach nitroksowych o zawartości tlenu od 22-40%.


Zalety i wady nurkowania na wzbogaconym powietrzu

Kurs wymaga opanowania bardzo bogatego materiału teoretycznego, jest pierwszym krokiem wprowadzającym do nurkowań technicznych (zobacz wymagania DSAT Tec Deep Diver - posiadać certyfikację PADI Enriched Air Diver lub równoważny). Co pewnie zainteresuje każdego, kurs może odbyć się "na sucho" - bez wchodzenia do wody. Takie podejście pozwala bardziej skupić się na teorii oraz znacznie obniża koszt samego kursu. Nie znaczy to wcale, że zawsze tak musi być, jeżeli chcemy nurkować nic nie stoi na przeszkodzie aby to zrobić.

Do dyspozycji będziesz miał książkę napisaną w języku polskim. Książka napisana jest bardzo prostym językiem, a rysunki i zdjęcia bardzo ułatwiają naukę.

nurkowanie na nitroksie

Na kursie padnie wiele pytań, mam nadzieję że na wszystkie znajdziesz odpowiedź. Aby dać przedsmak tego z czym zapoznamy się na kursie przedstawię kilka tematów. Zacznijmy od pytań:

 1. Co to jest "wzbogacone powietrze"?
 2. Jaka jest główna zasada i po co korzysta się z wzbogaconego powietrza?
 3. Jaki wpływ na limity bezdekompresyjne ma wzbogacone powietrze?
 4. Jaki wpływ na bezpieczeństwo nurkowania ma w wzbogacone powietrze w limitach bezdekompresyjnych?
 5. Jaki wpływ na narkozę azotową ma wzbogacone powietrze?
 6. Jakie jest pięć wad i ewentualnych niebezpieczeństw, które ma wzbogacone powietrze, a których nie ma powietrze?

1. Definicja "wzbogaconego powietrza.

 • Powietrze zawiera około 79% azotu i 21% tlenu. Powietrze wzbogacone oznacza powietrze, do którego dodano tlen tak, że zawiera ono ponad 21% tego składnika. Wzbogacone powietrze, to każda mieszanina tlenowo-azotowa zawierająca ponad 21% tlenu.
 • Wzbogacone powietrze bywa czasami nazywane "nitrox-em". Jednak termin "nitrox" oznacza mieszanki tlenowo-azotowe zawierające mniej niż 21% tlenu (używają ich nurkowie komercyjni do zmniejszenia ekspozycji tlenowej podczas przebywania pod ciśnieniem bardzo długo). Takie typy nitroksu uzyskuje się mieszając czysty azot z czystym tlenem a nie dodając tlen do powietrza. Dla jasności preferowane są określenia "wzbogacone powietrze" lub "wzbogacony nitrox".
 • Będziesz się uczył jak używać wzbogaconego powietrza o stężeniu tlenu od 22% do 40%, zalecanego do nurkowań rekreacyjnych. [Uwaga : Nitrox o zawartości tlenu poza tym zakresem jest poza zakresem tego kursu].
 • Termin "Wzbogacony Nitrox" skracany jest do "EANx" i za nim podawane jest procentowe stężenie tlenu. Na przykład, EANx36 zawiera 36% tlenu, reszta (64%) to azot. Taki skrót wymawia się "Wzbogacone powietrze 36" lub "Wzbogacony nitrox 36".
 • Większa część szkolenia dotycząca nurkowania i obsługi wzbogaconego powietrza wynika z podwyższonej zawartości tlenu. Pożar lub eksplozja nie wystąpią, jeśli tlen odseparuje się od innych substancji. Jednak wiele materiałów gwałtownie się pali lub wybucha w kontakcie z tlenem, gdyż palenie czy wybuch to reakcja z tlenem. Podobnie gwałtownie reaguje ciało ludzkie poddane działaniu tlenu poza dopuszczalnymi limitami.

nurkowanie na nitroksie

2. Głównym zastosowaniem wzbogaconego powietrza jest rozszerzenie limitów bezdekompresyjnych w stosunku do zwykłego powietrza. Dzieje się to w następujący sposób :

 • Jak sobie przypominasz z kursu OWD, nasze tkanki podczas oddychania sprężonym powietrzem wchłaniają azot. Wchłaniają go tym więcej, im dłużej i głębiej nurkujemy. Jeśli tylko utrzymujemy podczas wynurzania rozpuszczony azot w rozsądnych granicach, nasze tkanki pozbywają się go bez problemów poprzez normalne oddychanie. Jeżeli przekroczymy te granice, możemy dostać choroby dekompresyjnej. Aby utrzymać azot w bezpiecznych granicach używamy tabel lub komputerów nurkowych.
 • Wzbogacone powietrze zastępuje tlenem część azotu, którą oddychałbyś pod wodą i w ten sposób wchłaniasz mniej azotu niż podczas oddychania normalnym powietrzem. Dodatkowy tlen zużywany jest w organizmie i w granicach, o których dowiesz się na kursie, nie stwarza ryzyka choroby dekompresyjnej.
 • Oznacza to, że masz do dyspozycji dłuższe czasy bezdekompresyjne niż przy powietrzu. O ile dłuższe, to zależy od zawartości tlenu we wzbogaconym powietrzu, ale porównaj limity bezdekompresyjne z powietrznego RDP z tymi z RDP dla EANx32 i EANx36 :
Głębokość

Powietrze Limit bezdekompresyjny

EANx32 Limit bezdekompresyjny

 EANx36 Limit bezdekompresyjny

18 metrów

56 minut

95 minut

125 minut

22 metry

37 minut

60 minut

70 minut

 • Na podstawie testów NOAA i US Navy trwających ponad 50 lat i około 20-letnich prac nurków doświadczalnych, łącznie z doświadczeniem tysięcy nurków rekreacyjnych, limity bezdekompresyjne dla wzbogaconego powietrza uważane są za tak pewne, jak te z normalnych tabel po-wietrznych (łącznie z RDP) i komputerów.
 • Ale są pewne niedogodności. Gdy zmniejszasz ekspozycję azotową, zwiększasz ekspozycję tlenową. Większość informacji z tego kursu dotyczy utrzymywania ekspozycji tlenowej w bezpiecznych granicach.
 • W zależności od głębokości nurkowania i twojego tempa oddychania może się okazać, że twoje nurkowanie ograniczone będzie nie limitami bezdekompresyjnymi ale zapasem powietrza w butli. Twój zaplanowany profil i nurkowania powtórzeniowe mogą nie być w stanie wykorzystać dodatkowego czasu dawanego przez wzbogacone powietrze.

3. Może się wydawać, że twoje bezpieczeństwo podczas nurkowania na wzbogaconym powietrzu, ale z wykorzystaniem limitów bezdekompresyjnych zwykłego powietrza wyraźnie wzrośnie, ponieważ wchłaniasz mniej azotu. To nie jest prawdą.

 • Odsetek zachorowań na chorobę dekompresyjną już jest tak niski, że zwykłe obniżenie stężenia azotu nie daję znaczącego obniżenia ryzyka choroby. Chociaż nie było badań w tym zakresie, statystycznie ocenia się, że używanie wzbogaconego powietrza w limitach zwykłego powietrza zmniejsza matematycznie ryzyko o niewielki ułamek procenta - ostatecznie odsetek zachorowań wynosi około 0,004% (jeden wypadek na 25.000 nurkowań) do 0,001% (jeden wypadek na 100.000 nurkowań). Biorąc połowę z tego (co jest mało prawdopodobne) najlepszym wynikiem, jaki można uzyskać jest wypadkowość rzędu 0,002%.
 • Niewłaściwym więc jest stwierdzenie, że wzbogacone powietrze jest "bezpieczniejsze" w jakikolwiek sposób niż powietrze. Właściwie używane, oba dają duże marginesy bezpieczeństwa. Używane niewłaściwie, wzbogacone powietrze posiada więcej potencjalnego ryzyka ze względu na trujące właściwości tlenu.
 • Przystanki bezpieczeństwa, unikanie sytuacji zwiększających ryzyko choroby dekompresyjnej (jak odwodnienie), unikanie niekorzystnych profili nurkowania (piłokształtnego) i inne standardowe praktyki bezpiecznego nurkowania to znacznie lepsze metody zmniejszenia ryzyka niż używanie wzbogaconego powietrza z limitami powietrza zwykłego.
 • Tym niemniej niektórzy nurkowie uważają, że nawet tak niewielkie matematycznie obniżenie ryzyka warte jest zachodu i używają wzbogaconego powietrza do nurkowań uważanych za bezpieczne przy stosowaniu tylko powietrza. To jest wybór osobisty bez znaczenia dla bezpieczeństwa zakładając, że stosowane są odpowiednie dla wzbogaconego powietrza procedury.

4. Wzbogacone powietrze i narkoza

 • Chociaż wzbogacone powietrze obniża wchłanianie azotu, wielu fizjologów nurkowych nie uważa, że obniża również ryzyko narkozy podczas głębokich nurkowań.
 • Dzieje się tak dlatego, że sprężony tlen zdaje się wykazywać podobne narkotyczne właściwości jak sprężony azot. Tak więc mimo iż wzbogacone powietrze zawiera mniej azotu, powoduje takie same ryzyko wystąpienia narkozy.
 • Niektórzy nurkowie mówią, że na wzbogaconym powietrzu doświadczają narkozy w mniejszym stopniu, najlepiej zakładać, że nie obniża ono ryzyka jej wystąpienia i planować nurkowanie pod kątem narkozy identycznie jak dla normalnego powietrza.

5. Niektórzy nurkowie twierdzą, że po nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu "czują się lepiej". Mało jest obiektywnych dowodów na "czucie się lepiej" lub mniej zmęczonym po nurkowaniu na wzbogaconym powietrzu ale jest to często cytowane. Może to być po prostu efekt psychologiczny.

6. Nurkowanie na wzbogaconym powietrzu daje dłuższe czasy bezdekompresyjne, ale ma pięć wad i potencjalnych niebezpieczeństw :

 • Niebezpieczeństwo zatrucia tlenem - większość z tego, o czym będzie mowa na kursie dotyczy utrzymywania się w dopuszczalnych dla tlenu limitach czasu i głębokości. Ich przekroczenie, jak się wkrótce dowiesz, może być bardzo niebezpieczne. Jest to najpoważniejsze zagrożenie właściwe tylko dla nurkowania na wzbogaconym powietrzu.
 • Specjalne wyposażenie - Z powodu wyższej zawartości tlenu nurkowanie na wzbogaconym powietrzu wymaga specjalnych butli i czasami specjalnego innego wyposażenia wyłącznie do takich mieszanek. Duże zagrożenie może również powodować napełnianie butli na wzbogacone powietrze ze zwykłego źródła (więcej o tym problemie w dalszej części kursu). Specjalne wyposażenie to również właściwie skalibrowany analizator tlenowy do sprawdzania zawartości butli. Sprzęt do wzbogaconego powietrza wymaga także specjalnej troski.
 • Dostępność - Choć w niektórych miejscach będziesz miał natychmiastowy dostęp do wzbogaconego powietrza, w innych nie znajdziesz go wcale.
 • d. Właściwe mieszanie gazów i obsługa - Zawsze musisz się upewnić, że nurkujesz na takiej mieszance, na jakiej chciałeś oraz że ani ty ani nikt inny nie pomylił butli ze wzbogacony powie-trzem z inną lub z butlą z normalnym powietrzem. Bardzo niebezpieczną sytuacją jest pomyłkowe użycie wzbogaconego powietrza lub pomyłkowe użycie innej mieszanki.
 • Bardziej skomplikowane planowanie nurkowania - Planowanie nurkowania na wzbogaconym powietrzu wymaga większej ilości kroków, gdzie istnieje więcej możliwości zrobienia błędu i mniejsza tolerancja dla błędu już popełnionego. Musisz być bardzo ostrożny i uważnie sprawdzać tabele nurkowe i obliczenia mieszanki aby uniknąć zarówno choroby dekompresyjnej jak i zatrucia tlenem (więcej o tym problemie w dalszej części kursu). Kontrola głębokości staje się bardzo istotna.

nurkowanie na nitroksie

Sprzęt do nurkowania na wzbogaconym powietrzu

Kurs pozwoli odpowiedzieć Ci na następujące tematy :

 1. Jaki jest podstawowy problem związany ze wzbogaconym powietrzem i sprzętem nurkowym?
 2. Jakie są wymagania i zalecenia dotyczące sprzętu nurkowego (poza butlami) używanego wraz ze wzbogaconym powietrzem o zawartości tlenu do 40%?
 3. Dlaczego do przechowywania wzbogaconego powietrza należy używać specjalnych butli?
 4. Jakiego koloru powinny być oznaczenia lub nalepki oznaczające butle ze wzbogaconym powie-trzem?
 5. Jakie są dwa podstawowe problemy związane z napełnianiem butli wzbogaconym powietrzem i jak ich unikać? Dlaczego tylko odpowiedzialni, kwalifikowani blenderzy powinni napełniać butle wzbogaconym powietrzem?
 6. Jakie są potencjalne niebezpieczeństwa niewłaściwego napełnienia butli wzbogaconym powietrzem?
 7. Co powinieneś zrobić jeśli zbiornik do wzbogaconego powietrza lub sprzęt do tlenu użyte zostały do zwykłego sprężonego powietrza?
 8. Jak rozpoznać kwalifikowanego blendera i serwisanta?
 9. Jakie są dwie podstawowe mieszanki wzbogaconego powietrza?

Zainteresowany? Jeżeli doszedłeś tak daleko to z pewnością tak! Mój przyjaciel, mówi " jeżeli mogę zawsze nurkuję na nitroksie, zwiększam w ten sposób mój limit bezdekompresyjny". Jeżeli Ty również pragniesz nurkować na nitroksie i w ten sposób wykonać pierwszy krok w stronę nurkowań dekompresyjnych zapraszam na kurs nitroksowy.

 Zapraszam również na stronę "nurkowanie na nitroksie".

Kontakt z instruktorem »

Teoria »