Kurs Divemaster PADI

Kurs Divemaster PADI jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego.

Kurs DIVEMASTER PADI - kurs DM można rozpocząć w każdej chwili, nawet w okresie zimowym. Kurs zaczyna się od teorii i basenów a kończy zajęciami na wodach otwartych.

Kurs Divemaster PADI

Przy kursie Divemastera wszystkie terminy uzgadniamy indywidualnie.

Kurs podstawowy PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
OWD całość 1450zł 1700zł 2400zł [1] 150zł
OWD teoria+basen 750zł 850zł 1100zł [2] -
OWD wody otwarte 700zł 850zł 1300zł [3] 150zł
dodatkowy basen 150zł 200zł 300zł [7] -
Kursy zaawansowane PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
AOWD [*] 700zł 800zł 1000zł [4] 150zł
Rescue [*] 800zł 1000zł 1400zł [4] 150zł
DM [*] 2300zł 2800zł 3500zł Crew Pack 550zł
Specjalizacje PADI Standard Konfort VIP w cenie certyfikat
Doskonała pływalność [**] 400zł 500zł 500zł [5] 150zł
EFR 300zł 400zł 500zł [książka] 100zł
Nurkowanie na nitroksie 350zł 400zł 500zł [książka] 150zł
Suchy skafander [*] 450zł 550zł 650zł [4] 150zł
Nurkowanie wrakowe [*] 500zł 600zł 700zł [5] 150zł
Nurkowanie głębokie [*] 600zł 700zł 800zł [4] 150zł
Nurkowanie nocne [*] 450zł 500zł 600zł [5] 150zł
Nurkowanie pod lodem [*] 500zł 600zł 700zł [5] 150zł
Specjalista sprzętowy [**] 300zł 400zł 500zł - 150zł
Sidemount [*] 600zł 700zł 800zł [5] 150zł
Warsztaty 120zł 250zł 400zł [6] -
2 nurkowanie z instruktorem 200zł 300zł 500zł [8] -

Kurs Standard - grupa 4-8 osób - termin ustalony z góry.
Kurs Komfort - 2 osoby + wybór terminów.
Kurs VIP - 1 osoba + wybór terminów.

[1] - w cenie wszystko: książka, sprzęt nurkowy, wejście na basen, przejazd do Jaworzna na Koparki, wejście na Koparki lub inny akwen.
[2] - w cenie wszystko: książka, sprzęt nurkowy, wejście na basen.
[3] - w cenie wszystko: sprzęt nurkowy, przejazd do Jaworzna na Koparki, wejście na Koparki lub inny akwen.
[4] - w cenie: książka, butle z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego.
[5] - w cenie: butle z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego.
[6] - w cenie: wejście na basen 2x45min, butla 12l z powietrzem i balast. W cenie nie ma pozostałego sprzętu nurkowego - komplet sprzętu na basen (pianka, automat oddechowy, skrzydło, ABC) - 50zł/doba (lub według cennika).
[7] - w cenie: sprzęt nurkowy, wejście na basen.
[8] - w cenie: opieka instruktora + omówienie problemów i błędów, oraz metody poprawnego działania.
[*] - cena nie zawierają opłat za wstęp na dany akwen i kosztów przejazdu - zobacz więcej wody otwarte.
[**] - kurs kończy się certyfikatem - warsztaty bez certyfikatu.

Opłata za cały sprzęt na czas kursu 40zł/doba (lub według cennika).
Dopłata do skafandra suchego 60zł/doba.

Dodatkowe opłaty:
 • za materiały Divemastera około 600zł (książka Divemaster + Instruktor Manual + hologram + 3 tabliczki do kursu DM w j. pol. - wszystko w segregatorze z cordury).
 • Książka Diving Knowledge Workbook około 140zł - zeszyt ćwiczeń do kursu Divemaster.
 • za certyfikat - według stawek PADI około 390zł.
 • wejścia na basen (około 4x15zł)
 • wejścia na Zakrzówek (około 8x30zł)

Kurs Standard wymaga dostosowania się do harmonogramu kursu.
Kurs komfort i VIP - terminy do wyboru.
Szczegóły ceny - kontakt z instruktorem

Wymagania wstępne:
 1. Posiadanie certyfikatu Advanced Open Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji).
 2. Posiadanie certyfikatu Rescue Diver PADI (lub równorzędnego innej organizacji).
 3. Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat kurs resuscytacji i pierwszej pomocy EFR - Emergency First Response PADI lub równoważny kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej.
 4. Mieć powyżej 18 lat.
 5. Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania.
 6. Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu.
 7. Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.
Uprawnienia

Praca w charakterze Divemastera - prowadzenie grup nurkowych pod wodą, pomoc przy kursach nurkowania.


Kurs Divemaster Padi

Divemasterzy prowadzą grupy nurkowe, dają przykład innym nurkom jak należy zachowywać się pod wodą.

nurkowanie Chorwacja wyspa Brac

Kiedy płyniesz z przodu zawsze zobaczysz najwięcej

Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności studenta i osiągnięć. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 2 godziny, a zajęcia praktyczne w przybliżeniu 3 godziny. Harmonogramy zakładają także, że grupa będzie się składać z sześciu kandydatów.

Szkolenie Divemastera składa się z 3 sesji lub modułów, które obejmują:

 1. Sesje Teoretyczne - zakończone egzaminem 8 przedmiotów
 2. Sesje umiejętności pływackich i nurkowych
 3. Sesja praktyczna - zajęcia Open Water (dwie opcje)
 4. - praktyki Divemastera lub zadań zaliczeniowych
   

Kurs został tak zaprojektowany, by dawać dużą elastyczność zadań i sesji, tak by pozwolić na najbardziej efektywną strukturę kursu dla danych warunków i indywidualnych potrzeb kandydatów.

KOLEJNOŚĆ ZAJĘĆ W RAMACH KURSU DIVEMASTERA

Typowa kolejność zajęć w ramach kursu wygląda następująco:

Sesja teoretyczna

Sesje Teoretyczne składa się z 12 tematów:

 1. Rola oraz charakterystyka Divemastera PADI
 2. Nadzorowanie certyfikowanych nurków
 3. Asystowanie przy szkoleniach
 4. Wprowadzenie do teorii nurkowania
 5. Fizyka nurkowania
 6. Fizjologia nurkowania
 7. Sprzęt
 8. Teoria dekompresji oraz rekreacyjny planer nurkowania PADI (RDP)
 9. Kursy prowadzone przez Divemastera
 10. Zarządzanie ryzykiem
 11. Biznes nurkowy
 12. Twoja kariera nurkowa

Sesja teoretyczna wymaga od Ciebie osiągnięcia poziomu wiedzy wymaganej poprzez pryzmat możliwych do przyjęcia osiągnięć podczas egzaminu na Divemastera. Będziesz musiał również przygotować Awaryjny Plan Pomocy w razie nagłych wypadków (krytycznej sytuacji) podczas nurkowania na obszarze, gdzie odbywa się szkolenie.

Zajęcia Pogłębiania Wiedzy mogą być przeprowadzane w ciągu kursu lub mogą być zaliczone przed szkoleniem praktycznym. Jednakże, jeśli zajęcia te przez cały czas trwania kursu, wówczas zajęcia jeden, dwa i trzy muszą być zakończone zanim przystąpisz do Modułu Trzy.

Przed certyfikacją, musisz wykazać, że spełniłeś wymagania odnośnie wiedzy teoretycznej niezbędnej dla certyfikacji, przez uzyskanie możliwego do przyjęcia wyniku na egzaminach PADI Divemaster. Aby pomóc Ci ustalić jaki jest wynik możliwy do przyjęcia, ilość punktów, którą należy uzyskać aby "zdać" dla każdego egzaminu wynosi 75% (całkowitej punktacji) lub więcej. Procent ten jest zmienny. Każdy egzamin musi być ,,zdany" oddzielnie.

Jeśli uzyskasz mniej niż 75% punktów, należy powtórzyć test. Po sprawdzeniu wszystkich testów (łącznie z tym, który został oblany). Musisz odczekać nie mniej niż 5 dni przed drugim podejściem. Jeśli oblejesz dwa lub więcej testów, wówczas musisz powtórzyć zajęcia z teorii dla każdego działu testów nie zaliczonych, zanim podejdziesz do powtórnego zdawania.

Jednak, kryteria certyfikacji dla kategorii PADI Divemaster są nastawione na spełnienie wymagań. Oznacza to, że albo osiągniesz poziom mistrzowski w przedmiocie szkolenia albo nie, nie ma żadnej formy pośredniej. Musisz wykazać opanowanie każdego punktu programu. Opanowanie to może być wykazane jednym z dwóch sposobów. Al bo uzyskasz 100% na każdym egzaminie od razu albo będziesz musiał dokładnie sprawdzić każdą brakującą pozycję wraz z instruktorem aż do pełnego opanowania.

Sesje umiejętności pływackich i nurkowych

Moduł Jeden wymaga aby kandydaci na Divemaster'a zadowalająco zaliczyli PADI Divemaster Watermanship and Skill Assessment, która obejmuje:

Ogólnie rzecz biorąc, zajęcia wymagane dla Modułu Jeden mogą mieć miejsce w dowolnym czasie podczas kursu. Zadowalające spełnienie wymagań dla Modułu Jeden nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie PADI Divemaster. Zajęcia te są uważane jako ,,wymagania wyjściowe", i dlatego też zadawalające spełnienie wymagań może być wykazane w każdym czasie przed certyfikacją. Jednakże, Ocena Umiejętności Ratowniczych ma mieć miejsce zanim kandydat podejmie odpowiedzialność nadzorowania prawdziwych płetwonurków.

Sesja praktyczna

Sesja praktyczna może przyjąć dwie formy: praktyki Divemastera lub zadań zaliczeniowych

Praktyka Divemastera musi zawierać przynajmniej:

 1. Jedną sesją szkoleniową kursu Open Water Diver w warunkach basenopodobnych.
 2. Cztery sesje szkoleniowe w warunkach basenopodobnych z dowolnych kursów lub programów PADI. Dotyczy to sesji szkoleniowych z kursów Open Water Diver, Discover Scuba Diving, Doskonała Pływalność oraz innych kursów specjalistycznych PADI.
 3. Jedno nurkowanie na wodach otwartych kursu Open Water Diver.
 4. Jedną sesją szkoleniową na wodach otwartych kursu PADI Adventure, Rescue lub specjalizacji.
 5. Trzy dodatkowe nurkowania na wodach otwartych z dowolnego kursu lub programu PADI.
 6. Jedno nurkowanie z certyfikowanym nurkami nie będące częścią formalnego kursu.

Zadania zaliczeniowe muszą zawierać przynajmniej:

 1. Certyfikowani Nurkowie na Wodach Otwartych
 2. Kursanci Open Water Diver na Wodach Basenowych
 3. Kursanci Open Water Diver na Wodach Otwartych zad 2
 4. Szkolenia na poziomie ponadpodstawowym na Wodach Otwartych

Aby uzyskać certyfikację, musisz zaliczyć wszystkie segmenty programowe albo w ramach praktyki Divemastera albo zadań zaliczeniowych. Będziesz musiał także przygotować:

Zaleca się, chociaż nie wymaga, abyś zaliczył wszystkie zajęcia w ramach zadań zaliczeniowych, a następnie uczestniczyć, jako nadzorujący, w kilku rzeczywistych nurkowaniach, obejmujących zarówno zajęcia szkoleniowe jak i pozaszkoleniowe.

TU ZNAJDZIESZ SKRÓCONY PROGRAM KURSU DIVEMASTER.

Procedury Certyfikacji

Certyfikacja jest uzyskiwana na wniosek Instruktora certyfikującego, przedkładającego wypełniony, podpisany formularz Divemaster Application w siedzibie PADI wraz ze zdjęciem, opłatą wpisową i formularzem badań lekarskich.

Obowiązki Divemastera

Jeśli przejdziesz certyfikacje PADI Divemaster będziesz upoważniony do:

 • Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5
 • Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI
 • Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).
 • Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.
 • Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony.

Mając tytuł Divemaster'a będziesz upoważniony, pod bezpośrednim nadzorem instruktora, do:

 • Kierowania osobami, które spełniły wszystkie wymagania dla certyfikacji Open Water Diver lub wyższej.
 • Towarzyszenia studentom Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań 2 do 5.

Uzyskanie i odnowienie Członkostwa PADI

Jeśli uzyskasz certyfikację PADI Divemaster zostaniesz członkiem PADI. Członkostwo zapewnia wiele korzyści, łącznie z subskrypcją czasopisma "The Undersea Journal", zniżką na wybrane materiały i usługi PADI, oraz uprawnienia do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej PADl.

Odnowienie wymaga przedłożenia wypełnionego podania o przedłużenie, uiszczenia rocznych należności. Jeśli twoje członkostwo wygaśnie możesz być ponadto poproszony o spełnienie warunków wyznaczonych przez Komisję Rewizyjną PADI. Gdy zostaniesz Asystentem Instruktora PADI lub Instruktorem, Twój numer członkowski PADI (za wyjątkiem przedrostka) pozostaje taki sam. Należności za bieżący rok odnoszą się do członkostwa PADI jako Asystent Instruktora lub Instruktor, a ubezpieczenie od odpowiedzialności może być przeniesione do wyższej kategorii odpowiadającej ubezpieczeniu instruktora przez zwykłe uzupełnienie różnicy w składkach (ubezpieczeniowych). Nota wyjaśniająca powinna być dołączona do każdej takiej transakcji.