Butle

nurkowanie głębokie


Automat oddechowy w nurkowaniach głębokich jest jednym z najważniejszych elementów. Obecnie wszystkie produkowane automaty posiadają wydatki, oraz średnie ciśnienie tak dobrane że umożliwiają nurkowanie na 40m lub głębiej. Jak długo nie przekraczamy głębokości 40m nie powinno być kłopotów. Niestety tak dobrą sytuację posiadamy nurkując w ciepłych wodach temp. >10C (Morze Śródziemne, Morze czerwone)

  • zestaw butlowy powinien zapewnić odpowiedni zapas czynnika oddechowego do bezpiecznego zanurzenia, przeprowadzenia nurkowania i wynurzenia, włącznie z przeprowadzeniem dekompresji.
  • często stosuje się dwie butle które mogą być połączone lub rozdzielone