Automat oddechowy

nurkowanie głębokie


Automat oddechowy w nurkowaniach głębokich jest jednym z najważniejszych elementów. Obecnie wszystkie produkowane automaty posiadają wydatki, oraz średnie ciśnienie tak dobrane że umożliwiają nurkowanie na 40m lub głębiej. Jak długo nie przekraczamy głębokości 40m nie powinno być kłopotów. Niestety tak dobrą sytuację posiadamy nurkując w ciepłych wodach temp. >10C (Morze Śródziemne, Morze Czerwone)

  • stosowane automaty powinny posiadać duże wydatki na pierwszym jak i na drugim stopniu (zobacz górna półka)
  • posiadać zabezpieczenie przed zamarzaniem jeżeli nurkujemy w zimnych wodach
  • spełniać normę EN250 - jeżeli nurkujemy w zimnych wodach
  • być corocznie serwisowane