Skrócony program kursu Divemaster PADI

pierwszy stopień zawodowy


MODUŁ PIERWSZY

Umiejętności pływackie i Wytrzymałość

Ćwiczenie 1: Pływanie na 400 m - Należy przepłynąć dowolnym stylem lub stylami bez pomocy. Jeżeli kandydat się zatrzyma, ćwiczenie nie jest zaliczone i musi zostać powtórzone. Kandydat ubrany jest tylko w strój kąpielowy.

Kryteria Oceny:
Punkty:
poniżej 6' 30"
poniżej 8' 40"
poniżej 11' 00"
poniżej 13' 00"
ponad 13' 00"
zatrzymanie się

5
4
3
2
1
nie zaliczone

Ćwiczenie 2: 15 minutowe unoszenie się na powierzchni wody. Przez ostatnie 2 minuty ręce (nie ramiona) muszą być wyciągnięte z wody. Kandydat ubrany jest tylko w strój kąpielowy.

Kryteria Oceny:
Punkty:
 1. Kandydat: wykonał w sposób zalecany
 2. Kandydat: pozostał na powierzchni ale nie utrzymał dłoni nad woda przez całe 2 minuty
 3. Kandydat: nie był w stanie wykonać ćwiczenia/dotykał boków basenu lub dna 2 razy
 4. Kandydat: dotknął brzegu / dna więcej niż 2 razy

5
3

1

nie zaliczone

Ćwiczenie 3: Przepłynięcie 800 m w ABC - w czasie całego ćwiczenia nie wolno używać rąk oraz wynurzyć twarzy z wody. Jeżeli kandydat się zatrzyma, ćwiczenie nie jest zaliczone i musi zostać powtórzone.
kryteria oceny:

Czas:
Punkty:
poniżej 14:00
poniżej 16:30
poniżej 18:30
poniżej 21:00
ponad 21:00
zatrzymanie się

5
4
3
2
1
nie zaliczone

Ćwiczenie 4: Holowanie bezwładnego nurka przez 100 m - Kandydat w pełnym sprzęcie musi samodzielnie pchać lub holować bezwładnego nurka po powierzchni wody przez 100 m bez przerwy. Jest to ocena szybkości pływania a nie ratownictwa. Jeżeli kandydat się zatrzyma ćwiczenie nie jest zaliczone i musi być powtórzone.
kryteria oceny:

Czas:
Punkty:
poniżej 2:10
poniżej 3:15
poniżej 4:20
poniżej 5:30
ponad 5:30
zatrzymanie się

5
4
3
2
1
nie zaliczone

Ogólne Umiejętności Nurkowania

Ponieważ jednym z obowiązków Divemastera PADI będzie przeprowadzanie demonstracji umiejętności podczas szkolenia nurków, wysoki stopień kompetencji i umiejętności jest konieczny. Ta faza szkolenia ma na celu uświadomienie jaki jest Twój poziom umiejętności nurkowych i w czym musisz się podszkolić.

Przed otrzymaniem dyplomu na Divemaster'a PADI musisz osiągnąć co najmniej 68 na 100 możliwych punktów. Ponadto, każda z 20 ocenianych sprawności musi być wykonana na poziomie co najmniej 3.

Sprawności do oceny są następujące:

 1. Składanie sprzętu, regulacja, przygotowanie, zakładanie i rozkładanie.
 2. Sprawdzenie bezpieczeństwa przed nurkowaniem wg PADI (BWRAF).
 3. Wejście wykroczne na głęboką wodę.
 4. Neutralna pływalności na powierzchni - wyważenie.
 5. Wymiana fajki na automat i automatu na fajkę.
 6. Prawidłowe pięciopunktowe zanurzenie.
 7. Prawidłowe pięciopunktowe wynurzenie.
 8. Odnalezienie i oczyszczenie automatu oddechowego.
 9. Oddychanie ze wzbudzonego automatu.
 10. Zdjęcie, założenie i oczyszczenie maski (to ćwiczenie musi być wykonane minim. na 4).
 11. Pływanie bez maski pod wodą.
 12. Zareagowanie na sytuację braku powietrza i oddychanie stacjonarne z alternatywnego źródła powietrza partnera stacjonarnie przez co najmniej 30 sekund.
 13. Neutralna pływalność pod wodą (fin pivot).
 14. Zdjęcie i założenie systemu balastowego na powierzchni
 15. Zawiśnięcie w toni  (hover) przez min. 30 sekund.
 16. Kontrolowane wynurzenie awaryjne płynąc.
 17. Zdjęcie i założenie systemu balastowego pod wodą.
 18. Zdjęcie i założenie sprzętu na powierzchni.
 19. Zdjęcie i założenie sprzętu pod wodą.
 20. Oddychanie partnerskie, stacjonarnie i płynąc (każdy jako dawca  biorca).

Wynik
Kryteria Oceny:
5 Wykonanie prawidłowe wolno i z przesadnymi ruchami - wyglądało na łatwe.
4 Wykonanie prawidłowe i wystarczająco wolno, aby odpowiednio przedstawić szczegóły umiejętności.
3 Wykonanie poprawne, ale zbyt szybko, by odpowiednio przedstawić szczegóły umiejętności.
2 Wykonanie ze znacznymi trudnościami lub błędami.
1 Kandydat nie jest w stanie wykonać ćwiczenia.

Pod koniec tej części kandydat powinien być w stanie zaprezentować umiejętność zdejmowania, zakładania i przedmuchiwania maski, w sposób zapewniający uzyskanie oceny 4 lub wyżej.

Ocena Umiejętności Rozwiązywania Problemów

Podstawowym zadaniem i umiejętnością dla Divemaster'a jest zdolność analizy i wykonania zadania wraz z innym nurkiem w warunkach pewnej dozy stresu. Taka też jest często i okoliczność pracy jako przewodnika podwodnego, szczególnie z niedoświadczonymi lub praktykującymi nurkami. Sprawy mogą dotyczyć np.: pomocy nurkowi z pasem balastowym lub pomocy nurkowi, który jest w niebezpieczeństwie. Stres może również być związany z już niepewną sytuacją wywołaną stanem psychicznym nurka, zmęczeniem lub gwałtownym wyczerpaniem powietrza.

 

Ćwiczenie polega na wymianie całego sprzętu powietrznego z wyjątkiem pasa balastowego i skafandra płynąc w dwuosobowych grupach z oddychaniem partnerskim.

Przed oceną, będziesz miał wystarczającą ilość czasu na przećwiczenie i dyskusję. Pamiętaj, że cześć oceny dotyczy umiejętności rozwiązania problemu co może wymagać dużego przygotowania.

Kryteria oceny:

Skala ocen ponownie od 1 do 5. Musisz otrzymać 3 lub wyżej aby ubiegać się o certyfikat końcowy.

 • 5 - zadanie wykonane logicznie, skutecznie i cel osiągnięty z żadnymi oznakami kłopotów. Bardzo niski poziom niepewności.
 • 4 -zadanie wykonane z kompetencją o stosunkowo niskim poziomie niepewności. Problemy pojawiły się ale łatwo i skutecznie zostały pokonane.
 • 3 - pełna wymiana odbyła się pod wodą. Jednak, pojawiły się liczne problemy, które opóźniły szybkość skuteczność wykonywanego zadania. Ocena jest adekwatna do partnera, który, w zasadzie, był uzależniony w przeważającej części od kolegi i który w zasadzie był mało samodzielny.
 • 2 - Uwidoczniły się znaczące problemy i wymiana nastąpiła dopiero po wpłynięciu na powierzchnię przez jednego lub obu członków zespołu - jeden raz.
 • 1 - Niezdolność do wykonania zadania lub zadanie wykonane, ale wymagało to wypłynięcia na powierzchnię jednego lub obu członków - więcej niż jeden raz.

Ocena Umiejętności Ratowniczych

Ćwiczenie ma obejmować następujące fazy:

 • Zlokalizować i sprowadzić ,,ofiarę" na powierzchnię,
 • Rozpocząć i kontynuować właściwa wentylację,
 • Przetransportować "ofiarę" do brzegu przy jednoczesnym usunięciu sprzętu do oddychania (akwalung) i pasów balastowych zarówno z "ofiary" jak i ratownika
 • Wyciągnąć pacjenta z wody.

MODUŁ DRUGI

Zajęcia teoretyczne przewidują wykłady z następujących tematów:

Zajęcia 1: Planowanie Nurkowania
Zajęcia 2: Zarządzanie i Kontrola Nurkowania
Zajęcia 3: Nadzorowanie Studentów Podczas Szkolenia
Zajęcia 4: Fizyka Nurkowania
Zajęcia 5: Fizjologia Nurkowania
Zajęcia 6: Sprzęt Nurkowy
Zajęcia 7: Technika Nurkowania i Środowisko
Zajęcia 8: Planista Rekreacyjnego Nurkowania (RDP)

MODUŁ TRZECI

Zajęcia praktyczne na stopień Divemaster PADI:

Ćwiczenie 1: Podwodne Wykonywanie Map.
Ćwiczenie 2: Zarys Umiejętności Pływackich na Basenie.
Ćwiczenie 3: Rola Divemaster'a w Szkoleniu na Wodzie Zamkniętej.
Ćwiczenie 4: Rola Divemaster'a w Szkoleniu na Wodzie Otwartej.
Ćwiczenie 5: Rola Divemaster'a w Zajęciach Pozaszkoleniowych.