Skafander suchy - CMAS SS1

kurs nurkowania CMAS


Warunki wstępne na kurs CMAS SS1:

ukończone 16 lat
stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)

Przebieg szkolenia na kursie CMAS SS1

Minimum 6h wykładów (szczegółowy program)
Minimum 8h zajęć na wodach otwartych (szczegółowy program)
Szkolenie na wodach otwartych - czas szkolenia 2dni

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze w wodach otwartych w całym zakresie temperatur. Już teraz możesz zapoznać się z wskazówkami - jak nurkować w suchym skafandrze.

Komisja egzaminacyjna kursu SS1:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** - upoważniony przez KDP ZG PTTK

Uczestnik szkolenia kursu SS1 otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka

SZKOLENIE TEORETYCZNE SS1

Symbol Zajęcia teoretyczne - łącznie 6 godzin godz.
1T1 Budowa skafandrów suchych 2
1T2 Technika nurkowania 2
1T3 Zasady bezpieczeństwa 2

1T1 BUDOWA SKAFANDRÓW SUCHYCH

 • Problemy termoregulacji ciała płetwonurka
 • Typy skafandrów suchych i ich charakterystyka
  • piankowe
  • piankowe wstępnie sprężone (''crash neopren'')
  • powłokowe
 • Powłoka, zawory, zamki, uszczelnienia, wyposażenie dodatkowe
 • Zasady doboru skafandra suchego - przeznaczenie, konstrukcja, cechy użytkowe
 • Ocieplacze do skafandrów suchych i ich właściwości
 • Systemy zasilania skafandrów suchych

1T2 TECHNIKA NURKOWANIA

 • Przygotowanie skafandra suchego do nurkowania
 • Zakładanie skafandra suchego
 • Zanurzenie
 • Wynurzanie z kontrolą pływalności
 • Nurkowanie w toni
 • System balastowo-wypornościowy - dobór, zasady obsługi
 • Obsługa skafandra po nurkowaniu - zdejmowanie, suszenie, konserwacja, naprawy i przechowywanie

1T3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 • Przygotowanie stanowiska nurkowego do ćwiczeń praktycznych
 • Bezpieczeństwo a system balastowo-wypornościowy
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

SZKOLENIE PRAKTYCZNE SS1

Symbol Zajęcia praktyczne - łącznie 8 godzin
1P1 Technika nurkowania w skafandrach suchych
1PE Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności praktyczne

1P1 TECHNIKA NURKOWANIA W SKAFANDRACH SUCHYCH

 • Założenie skafandra, podłączenie do systemu balastowo-wypornościowego
 • Technika wchodzenia do wody, regulacja pływalności
 • Ćwiczenia w obsłudze zaworów
 • Ćwiczenia techniczne na małej głębokości
 • Ćwiczenia techniczne przy linie opustowej na średniej głębokości
 • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych (utrata kontroli nad pływalnością)
  • zalanie skafandra
  • niekontrolowane wynurzenie
  • zgubienie balastu
  • zgniecenie

1PE2 ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

 • Regulacja pływalności wyłącznie przy pomocy zaworów skafandra - w pozycjach: głową w dół i w górę podczas nurkowania na średnią głębokość