Skafander suchy - CMAS SS1

kurs nurkowania CMAS


Warunki wstępne na kurs CMAS SS1:

ukończone 16 lat
stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)

Przebieg szkolenia na kursie CMAS SS1

Minimum 6h wykładów (szczegółowy program)
Minimum 8h zajęć na wodach otwartych (szczegółowy program)
Szkolenie na wodach otwartych - czas szkolenia 2dni

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze w wodach otwartych w całym zakresie temperatur. Już teraz możesz zapoznać się z wskazówkami - jak nurkować w suchym skafandrze.

Komisja egzaminacyjna kursu SS1:

Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** - upoważniony przez KDP ZG PTTK

Uczestnik szkolenia kursu SS1 otrzymuje:

Wpis do Książki Płetwonurka

SZKOLENIE TEORETYCZNE SS1

Symbol Zajęcia teoretyczne - łącznie 6 godzin godz.
1T1 Budowa skafandrów suchych 2
1T2 Technika nurkowania 2
1T3 Zasady bezpieczeństwa 2

1T1 BUDOWA SKAFANDRÓW SUCHYCH

  • Problemy termoregulacji ciała płetwonurka
  • Typy skafandrów suchych i ich charakterystyka
    • piankowe
    • piankowe wstępnie sprężone (''crash neopren'')
    • powłokowe
  • Powłoka, zawory, zamki, uszczelnienia, wyposażenie dodatkowe
  • Zasady doboru skafandra suchego - przeznaczenie, konstrukcja, cechy użytkowe
  • Ocieplacze do skafandrów suchych i ich właściwości
  • Systemy zasilania skafandrów suchych

1T2 TECHNIKA NURKOWANIA

  • Przygotowanie skafandra suchego do nurkowania
  • Zakładanie skafandra suchego
  • Zanurzenie
  • Wynurzanie z kontrolą pływalności
  • Nurkowanie w toni
  • System balastowo-wypornościowy - dobór, zasady obsługi
  • Obsługa skafandra po nurkowaniu - zdejmowanie, suszenie, konserwacja, naprawy i przechowywanie

1T3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  • Przygotowanie stanowiska nurkowego do ćwiczeń praktycznych
  • Bezpieczeństwo a system balastowo-wypornościowy
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

SZKOLENIE PRAKTYCZNE SS1

Symbol Zajęcia praktyczne - łącznie 8 godzin
1P1 Technika nurkowania w skafandrach suchych
1PE Ćwiczenia sprawdzające nabyte umiejętności praktyczne

1P1 TECHNIKA NURKOWANIA W SKAFANDRACH SUCHYCH

  • Założenie skafandra, podłączenie do systemu balastowo-wypornościowego
  • Technika wchodzenia do wody, regulacja pływalności
  • Ćwiczenia w obsłudze zaworów
  • Ćwiczenia techniczne na małej głębokości
  • Ćwiczenia techniczne przy linie opustowej na średniej głębokości
  • Postępowanie w sytuacjach awaryjnych (utrata kontroli nad pływalnością)
    • zalanie skafandra
    • niekontrolowane wynurzenie
    • zgubienie balastu
    • zgniecenie

1PE2 ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE NABYTE UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

  • Regulacja pływalności wyłącznie przy pomocy zaworów skafandra - w pozycjach: głową w dół i w górę podczas nurkowania na średnią głębokość