CMAS Nitrox PN2

kurs nurkowania Kraków


PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (6 godzin) w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 1.4 bara, a w mieszaninie dekompresyjnej - 1.6 bara.

Proponuje przed kursem zapoznać się ze stroną nurkowanie techniczne, ze szczególnym zwróceniem uwagi na hasła: twinset, stage, konfiguracja techniczna sprzętu, s-drill, v-drill, NO TOX, runtime.

Uprawnienia:

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 2 st. (PN2).

Szczegółowy program szkolenia na kursie
Płetwonurek Nitroksowy PN2

Zajęcia teoretyczne PN2

2T1 Poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
 1. Patofizjologia nurkowania a czysty tlen.
 2. Toksyczność tlenu (CNS, OTU)
 3. Zasady bezpieczeństwa.
2T2 Azot a organizm płetwonurka
 1. Oddziaływanie azotu na organizm płetwonurka na dużych głębokościach.
2T3 Technika nurkowań nitroksowych, nurkowanie dekompresyjne
 1. Prawo Daltona.
 2. Planowanie nurkowania wyznaczanie wartości, MOD,
  • wyznaczanie wartości EAD
  • wyznaczanie wartości MOD
  • komputery nitroksowe
 3. Dekompresja - procedury awaryjne
 4. Procedury dekompresyjne z użyciem czystego tlenu i mieszanin nitroksowych.
2T4 Sprzęt do nurkowań nitroksowych i urządzenia do mieszania gazów oddechowych
 1. Sprzęt do dekompresyjnych nurkowań z użyciem mieszanin nitroksowych i czystego tlenu.
 2. Przygotowanie mieszanin oddechowych.
 3. Kontrola składu mieszaniny oddechowej.
 4. Planowanie zużycia gazu

Zajęcia praktyczne PN2

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)

2P1 Nurkowanie 1
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Obsługa kołowrotka i boji dekompresyjnej.
 5. Podsumowanie nurkowania.

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)

2P2 Nurkowanie 2
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni w kompletnym wyposażeniu nurkowym z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Wymiana butli bocznych między partnerami.
 5. Dekompresja z wykorzystaniem butli bocznej napełnionej mieszaniną nitroksową o zawartości tlenu do 40.
 6. Podsumowanie nurkowania.

PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 2 stopnia (PN2)

2P2 Nurkowanie 3
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie zakończone dekompresją na własnej bojce z wykorzystaniem butl ibocznej, napełnionej czystym tlenem lub mieszaniną nitroksową o zawartości tlenu powyżej 40%.
 4. Podsumowanie nurkowania.

Mój program program szkolenia na stopień Płetwonurek Nitroksowy PN2 (propozycja)
wraz z materiałami pomocniczymi

Minimalne wymagania sprzętowe

 1. Zestaw dwubutlowy (minimum 2x10 l) z manifoldem separującym. Butle o pojemności zależnej od indywidualnego zużycia gazów, zalecane o pojemności co najmniej 12 litrów,
 2. Automat podstawowy (I i II stopień, waż 2 m).
 3. Automat zapasowy (I i II stopień, wąż standardowej długości, manometr).
 4. Uprząż z płytą.
 5. Urządzenie wypornościowe z zapasowym źródłem pływalności (suchy skafander + pojedynczy worek BCD lub mokry skafander + podwójny worek BCD).
 6. Jedna butle boczna stage (7-12 litrów) - czystość tlenowa,
 7. Jeden automat (I i II stopień, manometr, czystość tlenowa),
 8. Podstawowe urządzenie pomiarowe (komputer jedno lub wielogazowy lub digital),
 9. Zapasowe urządzenie pomiarowe komputer zapasowy lub zestaw głębokościomierz i zegarek,
 10. Skafander odpowiedni do środowiska - najlepiej skafander suchy,
 11. System balastowy - o ile potrzebny.
 12. Kołowrotek z 50m linki lub szpulka.
 13. Bojka dekompresyjna (min. 20 kg wyporu).
 14. Nóż lub inne narzędzie tnące wraz z zapasowym (*).
 15. Tabliczki na rękę + druga standardowa (*).
 16. Zapasowa maska
 17. Kompas (*).
 18. Oświetlenie odpowiednie do prowadzonych nurkowań.

(*) - rzeczy zalecane (nie są obowiązkowe)

Sprzęt dodatkowy

 1. Analizator tlenowy (*)
 2. Laptop z programem dekompresyjnym (*).
 3. Filtr tlenowy (*).

Dodatkowe wymagania dla kursanta:

 1. Umiejętność pływania w skafandrze suchym w stopniu dobrym,
 2. Umiejętność pływania w twinsecie w stopniu dobrym.
 3. Umiejętność utrzymania poziomej pozycji pod wodą.
 4. Umiejętność obsługi bojki i kołowrotka.

Dla wszystkich, którzy mają wątpliwości czy ich umiejętności są wystarczające proponujemy warsztaty w terminie do uzgodnienia. Czas trwania warsztatów 1-2dni.

Zajęcia teoretyczne PN2

2T1 Poszerzone wiadomości z patofizjologii nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
 1. Patofizjologia nurkowania a czysty tlen.
 2. Toksyczność tlenu
 3. Zasady bezpieczeństwa w patofizjologii wysokiej frakcji tlenu.
2T2 Azot a organizm płetwonurka
 1. Oddziaływanie azotu na organizm płetwonurka na dużych głębokościach.
2T3 Technika nurkowań nitroksowych, nurkowanie dekompresyjne
 1. Prawo Daltona - prawo ciśnień parcjalnych.
 2. Planowanie nurkowania wyznaczanie wartości:
 3. Dekompresja - procedury awaryjne
  • na wypadek przekroczenia planowanej głębokości
  • na wypadek przekroczenia planowanego czasu
  • na wypadek utraty gazu dekompresyjnego
 4. Procedury dekompresyjne z użyciem czystego tlenu i mieszanin nitroksowych.
2T4 Sprzęt do nurkowań nitroksowych i urządzenia do mieszania gazów oddechowych
 1. Sprzęt do dekompresyjnych nurkowań z użyciem mieszanin nitroksowych i czystego tlenu.
 2. Przygotowanie mieszanin oddechowych - rola gas blendera.
 3. Kontrola składu mieszaniny oddechowej.
 4. Planowanie zużycia gazu
 5. Planowanie nurkowania.

Zajęcia praktyczne PN2

Przed nurkowaniem należy dokonać pełnej konfiguracji sprzętu. Minimalne wymagania sprzętowe to:

2P1 Nurkowanie 1
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokość do 12m (1 butla boczna - powietrze lub nitrox do 40%)
 4. Podsumowanie nurkowania.
2P2 Nurkowanie 2
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokość do max. 30m (1 butla boczna - nitrox do 40%)
 4. Podsumowanie nurkowania.
2P2 Nurkowanie 3 (nurkowanie dekompresyjne)
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokość do max. 40m (1 butla boczna - nitrox powyżej 40% lub tlen)
 4. Podsumowanie nurkowania.
2P2 Nurkowanie 2A (opcjonalnie- jeżeli potrzeba)
 1. Wybór akwenu nurkowego, plan nurkowania, głębokość nurkowania, dobór mieszaniny oddechowej.
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie głębokość do max. 40m (1 butla boczna - nitrox powyżej 40% lub tlen)
 4. Podsumowanie nurkowania.

Struktura stopni CMAS

Struktura stopni CMAS

CMAS posiada własną ścieżkę szkolenie, warto się z nią zapoznać bardziej szczegółowo.

>CMAS Eksplorator

Eksplorator

Kurs Eksplorator pozwala zwiększyć twoją pewność siebie i budować nowe umiejętności nurkowe.

CMAS nocne

Nurkowanie nocne

Kurs zaznajomi Cię z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, korzyściami nurkowania w nocy.