Płetwonurek Nitroksowy (PN1) CMAS

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych do zawartości 40% tlen w wodach otwartych.

kurs nurkowania Kraków


PŁETWONUREK NITROKSOWY
KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa w kursie:
 • ukończone 16 lat,
 • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.
 • Przebieg szkolenia:

  Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 bara.

  Uprawnienia:

  Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

  Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st. (PN1).

  Szczegółowy program szkolenia na kursie
  Płetwonurek Nitroksowy PN1 KDP/CMAS

  Zajęcia teoretyczne PN2

  1T1 Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
  1. Tlen w patofizjologii nurkowania.
  2. Toksyczność tlenu (CNS, OTU)
  3. Określenie toksyczności (CNS, OTU).
  1T2 Wpływ azotu na organizm człowieka
  1. Azot w patofizjologii nurkowania.
  2. Nitroks w nurkowaniu rekreacyjnym - wady, zalety.
  1T3 Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu.
  1. Prawo Daltona.
  2. Planowanie nurkowania,
  3. Zastosowanie mieszanin nitroksowych w nurkowaniach bezdekompresyjnych - praktyczne przykłady.
  1T4 Sprzęt i zasady bezpieczeństwa.
  1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu z użyciem nitroksu.
  2. Sprzęt nurkowy, przystosowanie do tlenu, czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa.
  3. Określenie składu mieszaniny oddechowej, oznaczenie.
  4. Technika przygotowania mieszanin oddechowych - podstawy teoretyczne.

  Zajęcia praktyczne PN1

  1P1 Nurkowanie 1
  1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
  2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
  3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
  4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
  5. Podsumowanie nurkowania.
  1P2 Nurkowanie 2
  1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
  2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
  3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
  4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
  5. Podsumowanie nurkowania.

  Dodatki

  Dodatek stanowi propozycja egzaminu na stopień PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 1 stopnia (PN1) - będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

  Egzamin na stopień PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)