CMAS Nitrox PN1

kurs nurkowania Kraków


PŁETWONUREK NITROKSOWY
KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 16 lat,
 • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1) lub równorzędne kwalifikacje innej organizacji,
 • wykonanie 15 nurkowań po uzyskaniu stopnia P1, w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.

Przebieg szkolenia:

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu 2 dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 1.4 bara.

Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 1.6 bara) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS 1 st. (PN1).

kurs nurkowania P1 płetwonurek pierwszy stopień kurs nurkowania P1 płetwonurek stopień podstawowy

 

Szczegółowy program szkolenia na kursie
Płetwonurek Nitroksowy PN1 KDP/CMAS

Zajęcia teoretyczne PN2

1T1 Patofizjologia nurkowania z mieszaninami o wysokiej zawartości tlenu
 1. Tlen w patofizjologii nurkowania.
 2. Toksyczność tlenu (CNS, OTU)
 3. Określenie toksyczności (CNS, OTU).
1T2 Wpływ azotu na organizm człowieka
 1. Azot w patofizjologii nurkowania.
 2. Nitroks w nurkowaniu rekreacyjnym - wady, zalety.
1T3 Technika nurkowań z mieszaninami zawierającymi do 40% tlenu.
 1. Prawo Daltona.
 2. Planowanie nurkowania,
 3. Zastosowanie mieszanin nitroksowych w nurkowaniach bezdekompresyjnych - praktyczne przykłady.
1T4 Sprzęt i zasady bezpieczeństwa.
 1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy nurkowaniu z użyciem nitroksu.
 2. Sprzęt nurkowy, przystosowanie do tlenu, czystość tlenowa, kompatybilność tlenowa.
 3. Określenie składu mieszaniny oddechowej, oznaczenie.
 4. Technika przygotowania mieszanin oddechowych - podstawy teoretyczne.

Zajęcia praktyczne PN1

1P1 Nurkowanie 1
 1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
 5. Podsumowanie nurkowania.
1P2 Nurkowanie 2
 1. Ocena akwenu nurkowego, plan nurkowania, wyznaczenie maksymalnej głębokości (MOD).
 2. Omówienie nurkowania, sprawdzenie sprzętu, kontrola mieszaniny oddechowej.
 3. Nurkowanie w toni z zachowaniem pływalności obojętnej.
 4. Nurkowanie (zasady bezpieczeństwa).
 5. Podsumowanie nurkowania.

Dodatki

Dodatek stanowi propozycja egzaminu na stopień PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 1 stopnia (PN1) - będę wdzięczny za wszelkie uwagi.

Egzamin na stopień PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS 1 stopnia (PN1)