Kursy nurkowania CMAS P1

stopień podstawowy


Płetwonurek KDP / CMAS * (P1)

Płetwonurek P1 to podstawowy stopień nurkowy w CMAS. W trakcie kursu uczestnik powinien posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Podstawowy stopień nurkowy CMAS

Wymagania na stopień nurkowania P1

ukończone 14 lat

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Przebieg szkolenia CMAS P1

Minimum 13h wykładów (szczegółowy program wykładów)
Minimum 20h zajęć na wodach otwartych (szczegółowy program zajęć praktycznych)

Przebieg szkolenia:

5 dni szkoleniowych. Minimum 9 nurkowań, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 200 minut.
Teorieę możesz zacząć już dziś - darmowy podręcznik nurkowania e-learning.
Jeżeli przerobisz cały materiał samodzielnie i zdasz egzamin dostaniesz zniżkę na kurs.
Maksymalny czas realizacji programu nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Komisję egzaminacyjną stanowi:

  • 1 Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS Płetwonurek KDP/CMAS**

Płetwonurek KDP/CMAS*
ma prawo nurkować:

  • do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
  • samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.