CMAS Eksplorator

kurs nurkowania Kraków


Zakres szkolenia KDP/CMAS PE:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające wykonywanie, w charakterze partnera nurkowego, bezpiecznych nurkowań do głębokości 30 metrów.

Warunki uczestnictwa w kursie Eksploratora PE:

  1. ukończone 15 lat,
  2. posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*(P1) lub równorzędnego innej organizacji,
  3. posiadanie stopni specjalistycznych, (potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS lub równorzędnych stopni innych organizacji) z zakresu: - nurkowania nocnego (PNO), - nurkowania nawigacyjnego (PNA)
  4. 15 zalogowanych nurkowań stażowych poniżej 10m po uzyskaniu P1,
  5. zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich na odbycie kursu,
  6. orzeczenie lekarza o niestwierdzeniu przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania płetwonurkowania (wydane nie wcześniej niż 1 rok przed datą rozpoczęcia kursu) lub oświadczenie dotyczące stanu zdro - wia (tylko dla osób pełnoletnich)

Przebieg szkolenia PE:

Wykłady (5,5 godzin), zajęcia praktyczne na powierzchni (1 godzina) oraz 4 nurkowania w wodach otwartych w przedziale głębokości 5÷30 m, w ciągu 2 dni szkoleniowych, o łącznym czasie pobytu pod wodą minimum 90 minut. Maksymalny okres realizacji programu - nie dłuższy niż 1 miesiąc

Uprawnienia:

Nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby o kwalifikacjach minimum KDP/CMAS** (P2) lub równorzędnych innej organizacji.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS, międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS oraz tytuł Płetwonurka Eksploratora (PE).

Kurs CMAS płetwonurek Eksplorator
Na kursie płetwonurek Eksplorator CMAS nauczysz się jak bezpiecznie planować i nurkować do głębokości 30m.

Dodatkowe materiały