Badania lekarskie

kurs nurkowania Kraków


Zgodnie ustawą z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej wszystkie osoby uprawiające płetwonurkowanie (jak również inne sporty) powinny przed przystąpieniem do kursu uzyskać zgodę lekarza (ustawa nie precyzuje o jakiego lekarza chodzi) na rekreacyjne uprawianie płetwonurkowania.

Może to być lekarz ogólny lub pierwszego kontaktu. Na zaświadczeniu powinien być zapis "zdolny do nurkowania" lub "nie ma przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania". Jeżeli lekarz nie bardzo wie co może być przeciwwskazaniem do nurkowania powinien zapoznać się z Formularzem Medycznym wypełnianym przez studentów na kursach PADI.

W przypadku, gdy mamy wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem posiadającym większe doświadczenie w badaniu płetwonurków, do takich lekarzy zaliczamy lekarzy sportowych i lekarze nurkowi. Przed wizytą u takiego lekarza należy wykonać odpowiednie badania. Dokumenty i badania, których prawdopodobnie będzie potrzebował lekarz to:

 • EKG z opisem
 • RTG klatki piersiowej z opisem (ważny dwa lata)
 • krew - morfologia
 • badanie ogólne moczu
 • laryngolog (po konsultacji z lekarzem)

W przypadku innych dolegliwości mogący być przeciwwskazaniem do nurkowania, należy dodatkowo dostarczyć dokumentację medyczną (karty informacyjne).

Krakowscy lekarze nurkowi:

 • Marcin Panek kom: +48 601/197-586
 • Paweł Zieliński kom: +48 502/617-825,

Lista lekarzy nurkowych w Polsce znajduje się na stronie KDP CMAS
 

Nurkowanie nie wymaga szczególnego rodzaju sprawności fizycznej, wymaga po prostu dobrego stanu zdrowia. Jedna w pewnych przypadkach nie powinno się nurkować.
 

Przeciwwskazania bezwzględne:

 • osoby podatne na występowanie odmy samoistnej.
 • osoby podatne na drgawki i utraty przytomności..
 • pęcherze rozedmowe  lub obturacje w drogach oddechowych (widoczne na zdjęciu RTG).
 • perforowana błona bębenkowa.
 • czynna astma oskrzelowa.
 • uzależnienie lekowe.
 • czynna cukrzyca.
 • uszy po zabiegach chirurgicznych lub z protezami plastykowymi w kanale słuchowym.
 • osoby po torakotomii.
 • ciąża.
 • brak równowagi psychicznej.

 

Przeciwwskazania względne:

 • istotne obniżenie pojemności rezerwowej płuc z jakiegokolwiek powodu.
 • otyłość znacznego stopnia.
 • choroba wieńcowa i nadciśnienie.
 • bardzo poważna wada wzroku