Kursy nurkowania

Nurkowanie to bardzo bezpieczny sport, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Tylko szkolenie pod okiem doświadczonego instuktora zapewni nam uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie zapewniającym, bardzo wysokie bezpieczeństwo. Dzięki kolejnym stopniom nurkowym zwiększymy nasz dostęp do pdwodnego świata.

Zakrzówek Kraków kurs nurkowania

Większość kursów jest prowadzone w Krakowie na Zakrzóku

Zakrzówek widok ogólny na akwen

Kurs nurkowania w systemie CMAS pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale także sprawienie przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom.

Struktura stopni w systemie CMAS

Gdzie prowadzimy kursy?

Kraków to miejsce naszego działania, nurkowanie prowadzone są na Zakrzówku, jednym z najbardziej atrakcyjnych akwenów w Polsce, dodatkowo możesz zwiedzić Kraków. Zapraszamy zarówno na kursy specjalizacyjne jak i szkoleniowe. Może warto wybrać się na weekend do Krakowa połączony z nurkowaniem? Zajęcia praktyczne na wodzie otwartej prowadzone są w kamieniołomie wapiennym Zakrzówek położonym w Krakowie lub kamieniołomie dolomitowym w Jaworznie.
  

Terminy kursów podaję rzadko, ponieważ szkolenie można rozpocząć w każdej chwili,
pragniesz uzyskać dodatkowe informacje dzwoń bezpośrednio do instruktora
tel.: 0-501/MARTIN (0-501/62-78-46) lub martin@nurkomania.pl

Opis kursu oraz wymagań

Ceny
/osobę/
Certyfikat kurs
indywidualny
Stopień podstawowy P1 CMAS/KDP *

(w cenie cały sprzęt niezbędny na kurs)

1200zł >>  100zł 1900zł
Płetwonurek nocny (PNO) - teoria 300zł 100zł 500zł
Płetwonurek nawigator (PNA) - teoria 300zł 100zł 500zł
PNO+PNA 500zł 2x100zł 850zł
Płetwonurek eksplorator (PE) 30m 500zł 100zł 900zł
3pak PNO+PNA+PE 950zł 3x100zł 1600zł
Stopień zaawansowany P2 CMAS/KDP ** 1600zł 100zł 2600zł
Stopień wyższy P3 CMAS/KDP *** kontakt 100zł kontakt

Specjalizacje

Ceny
/osobę/
Certyfikat kurs
indywidualny
Nurek nitroksowy kurs PN1 300zł 100zł 500zł
Nurek nitroksowy kurs PN2 850zł 100zł 1500zł
Nurkowanie w skafandrze suchym - kurs SS1 350zł 100zł 500zł
Nurkowanie pod lodem kurs PL1 350zł 100zł 1000zł

Kursy DAN

Kurs DAN pomocy tlenowej Uczestnicząc w kursie Oxygen First Aid  for Scuba Diving Injuries (Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych) otrzymasz certyfikat  DAN Oxygen Provider  (Ratownik tlenowy DAN). Kurs OFA stanowi podstawowy poziom szkolenia dla nurka (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Więcej na stronie kurs DAN Oxygen Provider
Kurs DAN zaawansowanej pomocy tlenowej Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN (Zaawansowany Ratownik Tlenowy) -   kurs koncentrujący się na udzielaniu pomocy nie oddychającym nurkom z użyciem worków samo rozprężanych (Ambu) i ręcznie sterowanych resuscytatorów (np. MTV100). Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN o wysokich umiejętnościach. Więcej na stronie kurs DAN Advanced Oxygen Provider AOFA
kurs DAN BLS Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS) - nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji, w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku. Więcej na stronie  kurs DAN Basic Life Support
kurs DAN HML niebezpieczne zwierzęta morskie Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie (HMLI ) - kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów. Zobacz na stronę DAN Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie

W cenie kursu wliczone są:

  • butle i gazy
  • wpisanie stopnia do książeczki nurkowej

W cenie nie ma:

Inne wymagania:

Terminy kursów nie są  podane, ponieważ szkolenie można rozpocząć w każdej chwili, pragniesz uzyskać dodatkowe informacje skontaktuj się z instruktorem.

Nitrox - kurs CMAS PN1

Kursy prowadzimy przez cały rok. Zobacz również na stronę:

  1. Nurek nitroksowy kurs PN1
  2. Nitrox - jak nurkować?

Nitrox kurs CMAS PN2

Kursy prowadzimy przez cały rok. Zobacz również na stronę:

  1. Nurek nitroksowy kurs PN2
  2. Nurkowanie techniczne

Suche skafandry kurs CMAS SS1

Kursy prowadzimy przez cały rok. Zobacz również na stronę:

  1. Szczegółowy program szkolenia na SS1
  2. Materiały teoretyczne na kurs nurkowania w suchym skafandrze

Nurkowania pod lodem kurs CMAS PL1

Uwaga: Kursy prowadzimy tylko w okresie zimy w przypadku, gdy grubość pokrywy lodowej na zbiornikach szkoleniowych na to pozwala. W trakcie kursu zdobywa się wiedzę praktyczną i teoretyczną o nurkowaniu pod lodem. Kurs obejmuje dwa nurkowania. Zobacz również na stronę:

  1. Szczegółowy program szkolenia na kursu PL1
  2. Materiały teoretyczne na kurs nurkowania pod lodem

Kurs CMAS P2

Możesz również zamiast stopnia KDP/CMAS P2(**) uzyskać stopień PADI Advanced OWD, (wystarczy że posiadasz stopień KDP/CMAS* , nie są wymagane żadne nurkowania międzystopniowe)

O czym przeczytasz w Nurkomanii