Open Water Diver PADI

szczegółowe informacje

Kurs składa się z trzech sekcji:

  1. Wykładów teoretycznych - 5 sesji (służą przekazaniu studentom zasad, procedur i podstawowych informacji dotyczących nurkowania). Studenci muszą posiadać książkę która umożliwia indywidualną naukę.
  2. Zajęć basenowych - 5 sesji (studenci opanowują podstawowe umiejętności potrzebne każdemu nurkowi)
  3. Zajęć na wodach otwartych 4 nurkowania (podczas nurkowań studenci stosują praktycznie zdobytą wiedzą i umiejętności w warunkach wód otwartych)

W cenie kursu wliczony jest

Dodatkowe opłaty

  • po uzyskaniu stopnia należy dodatkowo wnieść opłatę za certyfikat. Najczęściej opłata za certyfikat jest pobierana w momencie przystąpienia do kursu.

Zalecamy aby ...

  • posiadać własną maskę, fajkę i płetwy (tzw. ABC) na zajęcia basenowe oraz na wodach otwartych. Sprzęt powyższy jest w cenie kursu, więc jeżeli ktoś go nie ma to nie ma problemu. Przed zakupem skontaktuj się w tej sprawie z instruktorem, lub zapoznaj się z informacjami na stronie

kurs możesz zacząć już dziś,
nie zwlekaj zadzwoń

Kontakt z instruktorem »

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek nurkowego kursu PADI student musi przeczytać i podpisać następujące dokumenty:

  1. formularz medyczny,
  2. deklaracja o zwolnieniu z odpowiedzialności prawnej i formalnym przejęciu ryzyka
  3. oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpieczeństwa w nurkowaniu

Zajęcia praktyczne na wodzie otwartej prowadzone są w kamieniołomie wapiennym Zakrzówek położonym w Krakowie lub kamieniołomie dolomitowym w Jaworznie

Zajęcia basenowe prowadzimy na basenie Wisły, gdzie jest 3m głębokości.

Badania lekarskie - jeżeli masz wątpliwości co do stanu zdrowia skntaktuj sie z lekarzem specjalistą..