Kursy nurkowania

Nurkowanie to bardzo bezpieczny sport, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Tylko szkolenie pod okiem doświadczonego instuktora zapewni nam uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie zapewniającym, bardzo wysokie bezpieczeństwo. Dzięki kolejnym stopniom nurkowym zwiększymy nasz dostęp do pdwodnego świata.

Oświadczenie uczestnika szkolenia

<< Dział kursy CMAS

Oświadczam, że udział w kursie płetwonurkowania organizowanym przez ..........................................................

w wyżej wymienionym terminie biorę na własną odpowiedzialność* oraz że jestem świadom ryzyka związanego z nurkowaniem. Ponadto oświadczam że:

*Oświadczenie w imieniu osoby niepełnoletniej musi być podpisane przez obojga rodziców lub opiekuna prawnego w obecności kierownika szkolenia. W przypadku braku podpisu obojga rodziców wymagane jest pisemne wyjaśnienie złożone przez osobę podpisującą oświadczenie.