Kurs nurkowania P4 CMAS KPD

stopnie CMAS


PŁETWONUREK KDP / CMAS **** (P4)
doświadczony nurek

Warunki wstępne:

  • ukończone 21 lat
  • Posiadanie stopnia płetwonurka KDP/CMAS*** przynajmniej 2 lata
  • Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** wykonane przynajmniej 100 nurkowań w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.

Uzyskanie stopnia:

Stopień nadaje KDP ZG PTTK na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata.