Kurs nurkowania P1 CMAS - podstawowy

PŁETWONUREK KDP / CMAS * (P1)

Płetwonurek P1 to podstawowy stopień nurkowy w CMAS. W trakcie kursu uczestnik powinien posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Podstawowy stopień nurkowy CMAS

Wymagania na stopień nurkowania P1

ukończone 14 lat

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:

Posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania w grupie z instruktorem lub w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Przebieg szkolenia P1

Minimum 16h wykładów (szczegółowy program wykładów)
Minimum 24h zajęć na wodach otwartych (szczegółowy program zajęć praktycznych)
Przewidziane są trzy warianty szkolenia:

kurs stacjonarny - szkolenie 5 dni (10 nurkowań o łącznym czasie minimum 2 godziny, w tym jedno nurkowanie nocne) kurs weekendowy - szkolenie 3sesje po 2 pełne dni (10 nurkowań o łącznym czasie minimum 2 godziny, w tym jedno nurkowanie nocne) [okres realizacji programu nie dłuższy niż 2 miesiące) kurs na basenie i wodach otwartych - zajęcia 1P1, 1P2 oraz 1P6 realizowane na basenie + 8 nurkowań w wodach otwartych o łącznym czasie minimum 2 godziny, w tym jedno nurkowanie nocne. [okres realizacji kursu na wodach otwartych nie może być dłuższy niż 2 miesiące]
Cały program szkolenia praktycznego danego kursu musi być realizowany przez tych samych instruktorów.

Komisję egzaminacyjną stanowi:

  • 1 Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS Płetwonurek KDP/CMAS**

Płetwonurek KDP/CMAS*
ma prawo nurkować:

  • do głębokości 20m w towarzystwie przynajmniej jednej pełnoletniej osoby o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub o równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji),
  • samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka.