Kurs nurkowania CMAS M1

stopnie CMAS


INSTRUKTOR PŁETWONURKOWANIA
KDP / CMAS * (M1)


  Warunki wstępne:

  Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS M1* ma prawo:

  prowadzić szkolenie praktyczne i teoretyczne na stopnie Płetwonurka Młodzieżowego KDP/CMAS, Płetwonurka KDP/CMAS*, KDP/CMAS**- bez prawa do kierowania całym kursem.

  Szkolenie praktyczne:

  • wody otwarte, głębokość do 50 metrów, minimum 180 godzin zajęć (łącznie dla M1+M2+M3).

  Szkolenie teoretyczne:

   minimum 155 godzin zajęć specjalistycznych w zakresie płetwonurkowania,
  • minimum 70 godzin z podstaw teoretycznych sportu i rekreacji.
  • (łącznie dla M1+M2+M3 - minimum 155 godzin + 70 godzin)

  Zakres szkolenia:

  • Szczegółowe programy szkolenia na stopnie Instruktora KDP/CMAS*, KDP/CMAS**, KDP/CMAS***, określone są przez KDP ZG PTTK na podstawie ogólnych wytycznych CMAS i zatwierdzone przez Resortowe Centrum Medyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu..