DAN Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie

<< Dział kursy nurkowania DAN

DAN Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie - kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów.


Już teraz możesz wejść na stronę, niebezpieczne zwierzęta morskie i zobaczyć zdjęcia zwierząt, których należy unikać, przynajmniej jeżeli chodzi o bezpośredni kontakt. Polecam stronę niebezpieczne zwierzęta morskie.

murena olbrzymia

skrzydlice (Pterois volitans)

ostrosz

wieloszczety wędrujace

szkaradnica (Synanceia verrucosa)

fot. Andrzej Kasiński i Piotr Stós

 

Można również uczestniczyć w kursie:

Kurs DAN pomocy tlenowej

Kurs DAN Oxygen Provider - Kurs Pierwszej Pomocy Tlenowej w wypadkach nurkowych stanowi podstawowy poziom szkolenia nurka (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Więcej na stronie  kurs DAN Oxygen Provider

Kurs DAN zaawansowanej pomocy tlenowej

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN -   kurs koncentrujący się na udzielaniu pomocy nie oddychającym nurkom z użyciem worków samo rozprężanych (Ambu) i ręcznie sterowanych resuscytatorów (np. MTV100). Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN o wysokich umiejętnościach. Więcej na stronie  kurs DAN Advanced Oxygen Provider

kurs DAN BLS

Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS) - nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji, w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku. Więcej na stronie  kurs DAN Basic Life Support