Oxygen Provider DAN OFA

Kurs Ratownika Tlenowego DAN, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach. Jak ważna jest szybka pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych nikogo już zapewne nie trzeba przekonywać.

Kurs Ratownik Tlenowy DAN OFA


kurs DAN OFA

Kurs DAN Oxygen Provider - kurs Ratownik Tlenowy DAN (Pierwsza Pomoc Tlenowa)

Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach. Jak ważna jest szybka pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych nikogo już zapewne nie trzeba przekonywać.

KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE, ROZPOZNANIE, REAGOWANIE

Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi. DAN zaleca przeprowadzanie ponownych szkoleń co 2 lata. Osoba kończąca kurs DAN Oxygen Provider zostanie wyszkolona aby udzielić pierwszej pomocy, podczas oczekiwania na jednostki ratownicze.

Oxygen Provider DAN


Zarys kursu DAN Oxygen Provider

Rozwijanie wiedzy
Rozwój umiejętności dostarczania tlenu:
 1. ćwiczenia oddychania ratowniczego (sztuczne oddychanie),
 2. rozpoznawanie sprzętu tlenowego,
 3. rozpoznanie stanu osoby poszkodowanej (oddychający, nie oddychający, 2 poszkodowanych,
 4. zapoznanie się ze sprzętem,
 5. składanie i rozkładanie sprzętu,
 6. egzamin i ocena,

Cele kursu:

Uczestnik powinien umieć rozpoznać oznaki, symptomy i urazy (choroba dekompresyjna i podtopienie). Powinien umieć złożyć i rozłożyć sprzęt tlenowy wraz z regulatorem wielofunkcyjnym, zaworem drugiego stopnia, maską , maską non-rebreather, maską zapasową z dodatkowym tlenem. Uczestnik powinien pozytywnie złożyć egzamin i omówić go z instruktorem. Wymagane tematy kursu:

 1. Anatomia, fizjologia, fizyka,
 2. Układ oddechowy,
 3. Układ krwionośny,
 4. Rozpoznanie chorób nurkowych,
 5. Choroba dekompresyjna
 6. Podtopienie
 7. Wpływ tlenu na organizm (zalety i wady używania tlenu),
 8. Sprzęt do używania tlenu w nagłych wypadkach.

Umiejętności:

Aby ukończyć kurs uczestnik powinien umieć:

 1. ocenić miejsce wypadku i swoje bezpieczeństwo,
 2. obsługiwać Zestaw Tlenowy DAN,
 3. wybrać właściwą maskę tlenową,
 4. zdjąć i zabezpieczyć Zestaw Tlenowy DAN,
 5. wymienić uszczelki tlenowe,
 6. złożyć i rozłożyć zestaw tlenowy.

PROGRAM KURSU

Wstęp:

Podręcznik powinien być używany do przeprowadzenia szkoleń pierwszej pomocy tlenowej w określonych przypadkach choroby dekompresyjnej i podtopień. Nauka odpowiedniego użycia tlenu nie jest trudna, wymaga jednak odpowiedniego przeszkolenia i nadzoru.

Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich w zakresie podstawowym do zastosowania terapii tlenowej wraz z dalszą pomocą.

PRZYWRÓCENIE PRACY DRÓG ODDECHOWYCH:

Bardzo ważna jest ocena stanu i zapewnienie pracy dróg oddechowych. Podstawowe wyszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy jest przydatne w kursie DAN Oxygen Provider.

Certyfikaty nurkowe:

Kurs ma na celu nauczenia udzielania pierwszej pomocy w obrażeniach nurkowych. Znajomość sprzętu nurkowego i terminologii ułatwi zrozumienie materiału. Jednakże uczestnik nie musie posiadać jakiegokolwiek wyszkolenia nurkowego.

Terminologia:

Użycie fachowej terminologii medycznej jest minimalne. Jednakże mówienie o pojęciach technicznym związanych z użyciem tlenu wymaga użycia pewnych pojęć technicznych. Te są jednak definiowane i wyjaśniane.

Odpowiedzialność:

Podstawowym celem pierwszej pomocy jest podtrzymanie życia do momentu pojawienie się dalszej, fachowej pomocy. Ważne jest aby pomagający nie zaszkodził poszkodowanemu. Dostarczanie pomocy tlenowej będzie bezpieczne gdy tlen i używany sprzęt będzie użyty właściwie.


Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Zajęcia prowadzone są na fantomie Little Anne przeznaczonym do nauki masażu serca i sztucznego oddychania. Stanowi odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnego dorosłego człowieka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

Naturalna blokada dróg oddechowych, realistyczne rysy twarzy, ruchoma żuchwa, klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania, realistyczne elementy umożliwiające zlokalizowanie miejsca ucisku umożliwiają rzeczywistą symulację reanimowanego pacjenta. Charakterystyczny dźwięk "klik-klak" potwierdza prawidłowość wykonywania ucisku klatki piersiowej. Idealnie nadaje się do zajęć w grupach.

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Struktura stopni SSI

Kursy DAN

DAN - Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków. Sprawdź jakie prowadzimy szkolenia.

>DAN BLS

Basic Life Support

Szkolenie stworzone w celu nauczenia umiejętności składających się na podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

DAN OFA

Oxygen Provider OFA

Szkolenie mające na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach.