Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy

Kurs DAN Oxygen Provider - kurs Ratownik Tlenowy DAN (Pierwsza Pomoc Tlenowa)

Kurs DAN Ratownika Tlenowego, jest szkoleniem podstawowym mającym na celu przedstawienie urazów nurkowych i nauczenie pierwszej pomocy tlenowej w takich przypadkach. Jak ważna jest szybka pomoc tlenowa w wypadkach nurkowych nikogo już zapewne nie trzeba przekonywać.

KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE, ROZPOZNANIE, REAGOWANIE
Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich aby mogli zastosować terapię tlenową wraz z dalszą pomocą. Kurs dostarczy też informacji na temat rozpoznawania i postępowania z urazami nurkowymi. DAN zaleca przeprowadzanie ponownych szkoleń co 2 lata. Osoba kończąca kurs DAN Oxygen Provider zostanie wyszkolona aby udzielić pierwszej pomocy, podczas oczekiwania na jednostki ratownicze.

2019.03.17 niedziela 15:00 sala wykładowa - wymagany kontakt z instruktorem
2019.03.27 środa 17:00 sala wykładowa - wymagany kontakt z instruktorem

W celu zapisania się na kurs należy skontaktować się z instruktorem. Prowadzimy zajęcia w małych grupach przeważnie 4 osobowych. Najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, później jest znacznie łatwiej. Pierszy krok to kontakt z instruktorem telefoniczny (preferowany) lub przez e-mail.

Standard - 300zł (grupa 4-10 osób)
Komfort - 400zł (2 osoby + wybór terminów)
VIP - 600zł (1 osoba + wybór terminów)

W cenie: materiały DAN, wykłady, trening praktyczny przy użyciu fantomu i zestawu tlenowego, międzynarodowy certyfikat Oxygen First Aid Provider.

Minimalny wiek: Nie ma minimalnego wieku. Nie ma innych wymagań.
Udzielanie pierwszej pomocy tlenowej w wypadach nurkowych w ramach posiadanych umiejętności.
Wykład - 1-2 godz. Ćwiczenia praktyczne - 3-4 godz.

Zarys kursu
DAN Oxygen Provider

A) Rozwijanie wiedzy:
B) Rozwój umiejętności dostarczania tlenu:
1. ćwiczenia oddychania ratowniczego (sztuczne oddychanie)
2. rozpoznawanie sprzętu tlenowego
3. rozpoznanie stanu osoby poszkodowanej (oddychający, nie oddychający, 2 poszkodowanych
4. zapoznanie się ze sprzętem
5. składanie i rozkładanie sprzętu
6. egzamin i ocena

Cele kursu:

Uczestnik powinien umieć rozpoznać oznaki, symptomy i urazy (choroba dekompresyjna i podtopienie). Powinien umieć złożyć i rozłożyć sprzęt tlenowy wraz z regulatorem wielofunkcyjnym, zaworem drugiego stopnia, maską , maską non-rebreather, maską zapasową z dodatkowym tlenem. Uczestnik powinien pozytywnie złożyć egzamin i omówić go z instruktorem. Wymagane tematy kursu:

- Anatomia, fizjologia, fizyka
- Układ oddechowy
- Układ krwionośny
- Rozpoznanie chorób nurkowych
- Choroba dekompresyjna
- Podtopienie
- Wpływ tlenu na organizm (zalety i wady używania tlenu)
- Sprzęt do używania tlenu w nagłych wypadkach


Umiejętności:

Aby ukończyć kurs uczestnik powinien umieć:
- ocenić miejsce wypadku i swoje bezpieczeństwo
- obsługiwać Zestaw Tlenowy DAN
- wybrać właściwą maskę tlenową
- zdjąć i zabezpieczyć Zestaw Tlenowy DAN
- wymienić uszczelki tlenowe
- złożyć i rozłożyć zestaw tlenowy

dodatkowo powinien być w stanie dostarczyć pomocy poszkodowanemu nurkowi poprzez:

przywrócenie procesu oddychania używając:
- zaworu drugiego stopnia i maski:
- włączyć i zabezpieczyć zestaw tlenowy
- podłączyć maskę do zaworu drugiego stopnia
- założyć maskę poszkodowanemu

lub

- maski non-rebreather (ciągłego przepływu)
- włączyć i zabezpieczyć zestaw tlenowy
- ustawić odpowiedni przepływ
- maska pierwotna
- dopasować maskę dla poszkodowanemu
- dopasować przepływ
- zdjąć maskę
- zakręcić zbiornik
- oczyścić zestaw tlenowy

lub

- maski zapasowej z dodatkowym zaworem na tlen
- zastosować dla nurka nie oddychającego
- odpowiednio ułożyć maskę do oddychania maska - usta
- dopasować przewód do maski i regulatora
- dopasować przepływ
- przeprowadzić oddychanie maska- usta

ZESTAW TLENOWY:

- zbiornik tlenowy i zawór
- regulator wielofunkcyjny
- uchwyt
- klucz
- zawór ciśnienia
- uszczelka
- miernik przepływu
- wylot przepływu
- wąż ciśnienia pośredniego
- zawór kontrolny
- zawór drugiego stopnia
- maska twarzowa (usta - nos)
- maska non-rebreather
- maska zastępcza z wejściem tlenowym i zaworem jednostronnym


PROGRAM KURSU

WSTĘP:
Podręcznik powinien być używany do przeprowadzenia szkoleń pierwszej pomocy tlenowej w określonych przypadkach choroby dekompresyjnej i podtopień. Nauka odpowiedniego użycia tlenu nie jest trudna, wymaga jednak odpowiedniego przeszkolenia i nadzoru.
Celem kursu jest zapoznanie płetwonurków i wyszkolenie ich w zakresie podstawowym do zastosowania terapii tlenowej wraz z dalszą pomocą.

PRZYWRÓCENIE PRACY DRÓG ODDECHOWYCH:

Bardzo ważna jest ocena stanu i zapewnienie pracy dróg oddechowych. Podstawowe wyszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy jest przydatne w kursie DAN Oxygen Provider.

CERTYFIKATY NURKOWE:

Kurs ma na celu nauczenia udzielania pierwszej pomocy w obrażeniach nurkowych. Znajomość sprzętu nurkowego i terminologii ułatwi zrozumienie materiału. Jednakże uczestnik nie musie posiadać jakiegokolwiek wyszkolenia nurkowego.

TERMINOLOGIA:

Użycie fachowej terminologii medycznej jest minimalne. Jednakże mówienie o pojęciach technicznym związanych z użyciem tlenu wymaga użycia pewnych pojęć technicznych. Te są jednak definiowane i wyjaśniane.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

Podstawowym celem pierwszej pomocy jest podtrzymanie życia do momentu pojawienie się dalszej, fachowej pomocy. Ważne jest aby pomagający nie zaszkodził poszkodowanemu. Dostarczanie pomocy tlenowej będzie bezpieczne gdy tlen i używany sprzęt będzie użyty właściwie.
 


Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN

Zajęcia prowadzone są na fantomie Little Anne przeznaczonym do nauki masażu serca i sztucznego oddychania. Stanowi odzwierciedlenie fizjologii i anatomii przeciętnego dorosłego człowieka i został tak zaprojektowany, aby umożliwić realistyczny trening podstawowych umiejętności z zakresu resuscytacji oddechowo-krążeniowej.

Naturalna blokada dróg oddechowych, realistyczne rysy twarzy, ruchoma żuchwa, klatka piersiowa unosząca się w trakcie sztucznego oddychania, realistyczne elementy umożliwiające zlokalizowanie miejsca ucisku umożliwiają rzeczywistą symulację reanimowanego pacjenta. Charakterystyczny dźwięk "klik-klak" potwierdza prawidłowość wykonywania ucisku klatki piersiowej. Idealnie nadaje się do zajęć w grupach.

Kurs DAN Oxygen Provider - Ratownik Tlenowy DAN