Kurs DAN - Divers Alert Network

CO to jest DAN

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych. DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.

Wstąpienie do DAN oznacza aktywny udział w największej globalnej organizacji nurkowej zrzeszającej ponad 200.000 członków na całym świecie, a także istotne wsparcie w pracach DAN zwiększających bezpieczeństwo wszystkich nurków i w pracach badawczych.

Każdy członek odnosi ponadto osobiste korzyści i otrzymuje usługi, które - to jest szczególnie ważne - są unikalne w swojej klasie.

  • Całodobowa pomoc medyczna dla nurków świadczona przez specjalistów o światowej renomie,
  • Organizacja transportu do ośrodków hiperbarycznych, terapia i jeśli to konieczne transport powrotny z zabezpieczeniem medycznym,
  • Poradnictwo i konsultacje z zakresu medycyny nurkowej oraz zasad bezpieczeństwa,
  • DAN Travel Assist zapewnia w każdym wypadku związanym z nurkowaniem asekurację w czasie transportu,
  • Asekuracja w czasie podróży podróży obejmuje również członków rodziny.

Najbardziej znane programy szkoleniowe oferowane przez DAN to:

kurs DAN BLS

Kurs DAN BLS

Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS) - nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji, w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku.


kurs DAN OFA

Kurs DAN OFA

Uczestnicząc w kursie Oxygen First Aid (Pierwsza Pomoc Tlenowa) otrzymasz certyfikat potwierdzający poziom twojego szkolenia szkolenia w udzielaniu pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Zdasz sobie sprawę jak ważne jest podanie tlenu w przypadkach urazu ciśnieniowego.


kurs DAN AOFA

Kurs DAN AOFA

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN (Zaawansowany Ratownik Tlenowy) - kurs koncentrujący się na udzielaniu pomocy nie oddychającym nurkom z użyciem worków samo rozprężanych (Ambu) i ręcznie sterowanych resuscytatorów np. MTV100). Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN o wysokich umiejętnościach.


Poniżej przedstawiam film z instruktażowy użycia automatycznego defibrylatora (AED)..

Inne kursy

kurs DAN HML niebezpieczne zwierzęta morskie

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie Kurs EFR Emergency First Response PADI

Dodatkowo polecam kurs EFR Emergency First Response PADI. Zalecany do kursu Rescue PADI oraz Divemaster PADI.

Polecam również kursy DAN dla nurków z KDP CMAS - są wymagane na stopień CMAS P3. Odpowiedzialny płetwonurek powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy BLS oraz obsługi zestawów tlenowych i zasad podawania tleny. Obecnie jest sprawą bezsporną, że szybkie podanie tlenu - 15min po wypadku znacznie ogranicza objawy choroby dekompresyjnej lub wręcz je cofa.

Obsługa zestawów tlenowych nie jest trudna, jednak wymaga przeszkolenia, które aby było skuteczne wymaga powtarzania. Zaleca sie aby szkolenia powtarzać co 2 lata.