Kursy nurkowania

Nurkowanie to bardzo bezpieczny sport, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Tylko szkolenie pod okiem doświadczonego instuktora zapewni nam uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na poziomie zapewniającym, bardzo wysokie bezpieczeństwo. Dzięki kolejnym stopniom nurkowym zwiększymy nasz dostęp do pdwodnego świata.

CO to jest DAN

DAN jest międzynarodową organizacją typu non-profit. Skrót DAN pochodzi od pierwszych liter nazwy angielskiej tej organizacji: Divers Alert Network, co dosłownie oznacza Alarmową Sieć dla Nurków.

DAN powstał w 1980 roku z inicjatywy amerykańskich i włoskich naukowców o uznanym międzynarodowym autorytecie, którzy rozumieli, że udzielanie pomocy poszkodowanym nurkom wymaga specjalistycznej wiedzy trudnej do znalezienia w standardowym systemie opieki medycznej. W razie wypadku związanego z nurkowaniem DAN koordynuje pierwszą pomoc i opiekę nad chorym poprzez sieć międzynarodowych wysoko specjalistycznych Ośrodków Alarmowych. DAN prowadzi badania nad zwiększeniem bezpieczeństwa w nurkowaniu, organizuje kursy i seminaria, aby pogłębić wiedzę i poczucie odpowiedzialności u osób zajmujących się nurkowaniem rekreacyjnym.

 

Wstąpienie do DAN oznacza aktywny udział w największej globalnej organizacji nurkowej zrzeszającej ponad 200.000 członków na całym świecie, a także istotne wsparcie w pracach DAN zwiększających bezpieczeństwo wszystkich nurków i w pracach badawczych.

Każdy członek odnosi ponadto osobiste korzyści i otrzymuje usługi, które - to jest szczególnie ważne - są unikalne w swojej klasie.

  • Całodobowa pomoc medyczna dla nurków świadczona przez specjalistów o światowej renomie,
  • Organizacja transportu do ośrodków hiperbarycznych, terapia i jeśli to konieczne transport powrotny z zabezpieczeniem medycznym,
  • Poradnictwo i konsultacje z zakresu medycyny nurkowej oraz zasad bezpieczeństwa,
  • DAN Travel Assist zapewnia w każdym wypadku związanym z nurkowaniem asekurację w czasie transportu,
  • Asekuracja w czasie podróży podróży obejmuje również członków rodziny.

 

Najbardziej znane programy szkoleniowe oferowane przez DAN to:

Kurs DAN pomocy tlenowej Uczestnicząc w kursie Oxygen First Aid  for Scuba Diving Injuries (Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych) otrzymasz certyfikat  DAN Oxygen Provider  (Ratownik tlenowy DAN). Kurs OFA stanowi podstawowy poziom szkolenia dla nurka (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących) rozwijający umiejętności lepszego rozpoznawania możliwych urazów związanych z nurkowaniem oraz udzielania pierwszej pomocy tlenowej do czasu przybycia służb medycznych (EMS) i/lub do chwili ewakuacji poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej. Więcej na stronie  kurs DAN Oxygen Provider
Kurs DAN zaawansowanej pomocy tlenowej Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN (Zaawansowany Ratownik Tlenowy) -   kurs koncentrujący się na udzielaniu pomocy nie oddychającym nurkom z użyciem worków samo rozprężanych (Ambu) i ręcznie sterowanych resuscytatorów (np. MTV100). Ma za zadanie wyszkolić Ratowników Tlenowych DAN o wysokich umiejętnościach. Więcej na stronie  kurs DAN Advanced Oxygen Provider AOFA
kurs DAN BLS Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS) - nie uczy jedynie jak prowadzić resuscytację, ale jak zapobiec sytuacji, w której poszkodowany będzie w takim stanie. Przykładowo krwotoki lub wstrząs mogą prowadzić do poważnych problemów z oddychaniem i krążeniem. Dzięki kursowi DAN będziesz wiedział jak zareagować w sytuacji wypadku. Więcej na stronie  kurs DAN Basic Life Support
kurs DAN HML niebezpieczne zwierzęta morskie Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie (HMLI ) - kurs dotyczący urazów stanowi wstępny poziom szkolenia nurków (i wykwalifikowanych osób nie nurkujących), aby rozpoznawać niebezpieczne rośliny i zwierzęta podwodnego świata, nauczyć rozróżniać możliwe urazy, udzielać właściwej pierwszej pomocy w tych przypadkach, a przede wszystkim jak unikać takich urazów. Zobacz na stronę DAN Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie

 

Poniżej przedstawiam  film z prawdziwego użycia automatycznego defibrylatora (AED) w czasie akcji ratowniczej na plaży.


CARDIOSECOURS : Arrêt cardiaque en direct
Załadował: Cardiosecours

Cennik kursów DAN

 

Kurs DAN pomocy tlenowej

299zł

Kurs DAN Oxygen Provider - kurs Ratownik Tlenowy - Pierwsza Pomoc Tlenowa w wypadkach nurkowych
Kurs DAN zaawansowanej pomocy tlenowej

400zł

Kurs DAN Advanced Oxygen Provider - kurs Zaawansowany Ratownik Tlenowy - Zaawansowana Pierwsza Pomoc Tlenowa DAN
kurs DAN BLS

299zł

Kurs Resuscytacji DAN Basic Life Support (BLS)
kurs DAN HML niebezpieczne zwierzęta morskie

400zł

Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia spowodowanych przez niebezpieczne zwierzęta i rośliny morskie
Kurs EFR Emergency First Response PADI

350zł

Dodatkowo polecam kurs EFR Emergency First Response PADI. Zalecany do kursu Rescue PADI oraz Divemaster PADI.
     

Polecam również kursy DAN dla nurków z KDP CMAS - są wymagane na stopień CMAS P3. Odpowiedzialny płetwonurek powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy BLS oraz obsługi zestawów tlenowych i zasad podawania tleny. Obecnie jest sprawą bezsporną, że szybkie podanie tlenu - 15min po wypadku znacznie ogranicza objawy choroby dekompresyjnej lub wręcz je cofa.

Obsługa zestawów tlenowych nie jest trudna, jednak wymaga przeszkolenia, które aby było skuteczne wymaga powtarzania. Zaleca sie aby szkolenia powtarzać co 2 lata.

O czym przeczytasz w Nurkomanii