Hydrologia wód śródlądowych, oceanologia - pytania CMAS

(Jacek Zachara)

 1. Genetyczne typy jezior z przykładami.
 2. Omów jeziora typu polodowcowego.
 3. Budowa misy jeziornej.
 4. Termika jezior w klimacie umiarkowanym.
 5. Wpływ klimatu na termikę jezior.
 6. Wyjaśnić różnice pomiędzy jeziorem a stawem.
 7. Krótka charakterystyka zbiorników zaporowych.
 8. Ukształtowanie koryta rzecznego i jego ewolucja.
 9. Rozkład prądów w rzece.
 10. Ewolucja jezior.
 11. Obieg wody w przyrodzie - bilans wodny.
 12. Wody podziemne - krótka charakterystyka.
 13. Co to jest krzywa hipsograficzna - omów zasoby wodne Ziemi.
 14. Budowa i ukształtowanie dna oceanicznego.
 15. Różnice pomiędzy oceanem a morzem.
 16. Typy osadów oceanicznych.
 17. 17. Zasolenie wody morskiej.
 18. Rozkład temperatury w oceanach.
 19. Od czego zależy barwa i przezroczystość wody morskiej.
 20. Typy fal - omówienie.
 21. Typy prądów morskich - omówienie.
 22. Omów zjawisko pływów.
 23. Strefy życia w oceanie
 24. Działalność prądów i falowania w strefie przybrzeżnej.
 25. Budowa i ewolucja rafy koralowej

Podstawowa zasada nurkowania:

"planuj swoje nurkowanie i nurkuj jak planowałeś"

Pamiętaj, aby podczas nurkowania przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Sprawdź czy wykonujesz prawidłowo wszystkie podstawowe umiejętności (ćwiczenia), z szczególnym uwzględnieniem sprawdzenia bezpieczeństwa. Mam nadzieję, ze zdajesz sobie również sprawę jak ważna jest właściwa konfiguracja sprzętu. Właściwy sprzęt do nurkowania jest niezmiernie ważny.