Suunto Gekko

Gekko może pracować w dwóch trybach, jako:

Komputer powietrzny "AIR" (czas nurkowania, głębokość aktualna (do 99m),  głębokość max., czas bezdekompresyjny, pełna informacja dekompresyjna,  szybkość wynurzania, przystanek bezpieczeństwa, temperatura itd.) 

Komputer nitroksowy "NITROX" w zakresie od 21% do 50% zawartości tlenu z  rozdzielczością co 1%. Ustawiane przez użytkownika maksymalne ciśnienie  parcjalne tlenu (PO2 max) w granicach od 1,2 do 1,6 bar co 0,2 bar.

Suunto Gekko

DANE TECHNICZNE:

Wymiary i waga:
 • średnica: 61mm
 • grubość: 28mm
 • waga: 68g
Głębokościomierz:
 • skompensowany termicznie czujnik ciśnienia
 • kalibracja na słoną wodę, w wodzie słodkiej odczyt mniejszy o ok. 3%  (kalibracja zgodna z prEN 13319)
 • maksymalna głębokość pracy: 80 m (zgodna z prEN 13319)
 • dokładność 1% pełnej skali lub lepiej: od 0 do 80 m w temperaturze  20C (zgodne z prEN 13319)
 • zakres wyświetlania głębokości: 0 … 99.9 m
 • rozdzielczość: 0.1 m do 99.9 m
Temperatura:
 • rozdzielczość: 1°C
 • zakres pomiaru: -9 ... +50°C
 • dokładność 2°C w ciągu 20 minut od zmiany temperatury

Kalendarz i zegar:

 • dokładność 25 s/miesiąc (przy 20°C).
 • wyświetlacz 12- lub 24-godzinny

Inne wskazania:

 • czas nurkowań: 0 do 999 min, nurkowania zaczynają się i kończą na  głębokości 1,2 m
 • czas przerwy na powierzchni: 0 do 99 h 59 min
 • licznik nurkowań: 0 do 99 dla nurkowań powtórzeniowych
 • czas bezdekompresyjny: 0 do 199 min
 • czas wynurzania: 0 do 99 min (- - po 99) - Górne pułapy: 3,0 do 100 m

Wskazania tylko w trybie Nitrox:

 •  % tlenu: 21 - 50
 • ciśnienie parcjalne tlenu: 1.2 - 1.6 bar, w zależności od ustawionego limitu
 • wykres słupkowy OLF%: 1 - 110% co 10%
Pojemność pamięci/Logbook:
 • rozdzielczość zapisu: 30 s
 • dokładność zapamiętywania głębokości: 0,3 m

Warunki pracy:

 • normalny przedział wysokości: 0 do 3000 m n.p.m.
 • temperatura pracy: 0- 40C.

Temperatura przechowywania: -20C do +50C 
Zalecane przechowywanie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

UWAGA! Nie wystawiać komputera na bezpośrednie działanie słońca! 

Model obliczania saturacji tkanek:

 • algorytm SUUNTO RGBM (opracowany przez SUUNTO i prof. Bruce'a R. Wienke).
 • 9 rodzajów tkanek.
 • czasy połowicznego nasycenia dla tkanek: 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 120; 240 oraz 480 minut. Czasy połowicznego wysycenia są spowolnione
 • wartości zmiennej "M" (zredukowanego gradientu) są oparte na nawykach nurkowych i naruszeniach podczas nurkowania. Wartości "M" są śledzone do 100 godzin po nurkowaniu.
 • obliczenia ekspozycji tlenowej i nitroksowej oparte są na zaleceniach prof. R. W. Hamiltona i powszechnie akceptowanych zasadach i tabelach dopuszczalnych ciśnień parcjalnych tlenu i czasów ekspozycji.

Bateria 

 • jedna litowa bateria 3 V: CR 2450 (K5597) i O-ring 1,78 mm x 31,47 mm 70 ShA (K5664).
 • okres przechowywania baterii: do 3 lat.
 • wymiana: Co dwa lata lub częściej, w zależności od ilości nurkowań.
 • czas pracy baterii (przy 20°C):
  • 0 nurkowań/rok -> 3 lata
  • 100 nurkowań/rok -> 2 lata
  • 400 nurkowań/rok -> 1 rok

Poniższe czynniki mają wpływ na czas działania baterii:

 • długość nurkowań
 • warunki, w których komputer jest wykorzystywany i przechowywany (np. niska temperatura). W temperaturze niższej niż 10°C czas działania baterii stanowi średnio 50 - 75% czasu działania w temperaturze 20°C
 • używanie alarmów dźwiękowych.
 • jakość baterii (niektóre litowe baterie mogą nieoczekiwanie stracić całe napięcie, co nie może być wcześniej wykryte w testach fabrycznych).
 • czas przechowywania komputera, zanim został kupiony przez Użytkownika.
Bateria jest montowana do komputerów w fabryce.

Modele dekompresyjne 

Komputery nurkowe korzystają z różnych modeli dekompresyjnych, główne dwa to:

 1. Model RGBM i dane firmy Suunto
 2. Model Bulhmanna
 3. VPM