Żabieniec babka wodna (Alisma plantaga-aquatica)

fauna i flora polskich jezior


Kwiaty białe lub różowe, liście zielone. Występuje bardzo powszechnie w płytkich zbiornikach śródlądowych

Żabieniec babka wodna (Alisma plantaga-aquatica)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Żabieniec babka wodna (Alisma plantaga-aquatica)

fot. Andrzej Martin Kasiński