Sinice, cyjanobakterie, (Cyanophyta, Cyanobacteria)

fauna i flora polskich jezior


Sinice (Cyanophyta)

Sinice, cyjanobakterie, (Cyanophyta, Cyanobacteria) - gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do bakterii. Nazwa zwyczajowa Cyanophyta (końcówka -phyta -roślina) kładzie nacisk na elementy, które upodabniają sinice do glonów roślinnych - zdolność do tlenowej fotosyntezy oraz podobieństwo w postaci chlorofilu. To podobieństwo jest o tyle naturalne, że chloroplasty glonów roślinnych powstały w wyniku endosymbiozy z sinicami - są po prostu uwstecznionymi sinicami.

Sinice są wyłącznie jednokomórkowe, przy tym w większości kolonialne. Występują wszędzie, w morzach, wodach słodkich i na lądzie (na roślinach i wewnątrz nich, w glebie, na skałach itd). Typowym dla nich jest kolor zielono - niebieski, "siny", skąd wzięła się polska nazwa tej grupy glonów jak też łacińska Cyanophyta.

Oczywiście mogą posiadać znacznie bogatszą kolorystykę: niektóre są fioletowe, czerwone lub zielone. Pewne wydają się czarne, podczas gdy inne całkowicie utraciły barwę.

Nurkowie mogą podziwiać sinice głównie jako zielono-brązowe dywany.

Sinice nie maja naturalnych wrogów, posiadają minimalne właściwości odżywcze, a niektóre wytwarzają trujące związki, skutecznie odstraszające potencjalnych konsumentów.

Sinice (Cyanophyta)

fot. Andrzej Martin Kasiński