Ramienice (Chara aspera)

fauna i flora polskich jezior


Ramienice (Chara aspera)

Należą do zielenic, gromada glonów niższych, obejmująca ok. 200 gatunków wodnych roślin o dość pokaźnych rozmiarach (do 1m), charakteryzujących się skomplikowaną budową, wyglądem przypominających skrzypy. Ich plecha podzielona jest na węzły i międzywęźla, a rozgałęzia się okółkowo. Ramienice przymocowane są do mulistego lub piaszczystego podłoża chwytnikami. Ramienice występują przede wszystkim w jeziorach, tworząc gęste podwodne łąki o grubości przekraczającej nawet 1m.

W Polsce do najczęstszych należą gatunki z rodzajów: Ramienica (Chara) i Krynicznik (Nitella). Ramienice osiedlają się jedynie w wodach czystych, są dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia środowiska.

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Ramienice (Chara aspera)

fot. Andrzej Martin Kasiński