Flora

fauna i flora polskich jezior


Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum)

Rogatek sztywny
(Ceratophyllum demersum)

Gatunek z rodziny żabiściekowatych, pochodzący z Ameryki Północnej, zawleczony do Europy w 1836 bardzo szybko się rozprzestrzenił


Włosiecznik krążkolistny (Ranunculus circinatus)

Włosiecznik krążkolistny
(Ranunculus circinatus)

Gatunek z rodziny jaskrowatych, bardzo powszechny, prawie kosmopolityczny. Łodyga do 2m z licznymi pierzastymi liśćmi.


Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum)

Wywłócznik kłosowy
(Myriophyllum spicatum)

Łacińska nazwa "myriophyllum" znaczy - o wielu liściach - i najlepiej oddaje to sedno sprawy. Wywłócznika kłosowy posiada 4 pierzaste liście


Wywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum)

Wywłócznik okółkowy
(Myriophyllum verticillatum)

Myriophyllum znaczy - o wielu liściach - najpełniej oddaje to sedno sprawy. Wywłócznika okółkowy posiada 5-6 pierzastych liście w okółku


Pływacz zwyczajny (Utricularia vulgaris)

Pływacz zwyczajny
(Utricularia vulgaris)

Rodzina pływaczowate (Lentibulariaceae), bylina mięsożerna, posiada na liściach pęcherzyki z otworem przykrytym klapką.


Ramienice (Chara aspera)

Ramienice
(Chara aspera)

Należą do zielenic, gromada glonów niższych, obejmująca ok. 200 gatunków wodnych roślin o dość pokaźnych rozmiarach (do 1m)


Moczarka kanadyjska (elodea canadiensis)

Moczarka kanadyjska
(elodea canadiensis)

występuje powszechnie w naszych jeziorach, jest rośliną całkowicie podwodną, tworzy gęste i zbite podwodne łany. Liście zielone i ciemnozielone


Jezierza mniejsza (Najas minor)

Jezierza mniejsza
(Najas minor)

Rodzina jezierzowate. Roślina jednoroczna, w pełni zanurzona, posiada zielone liście równowąskie o brzegach szczeciniasto ząbkowanych


Rzęsa trójrowkowa (Lemna trisulca)

Rzęsa trójrowkowa
(Lemna trisulca)

Posiada bardzo charakterystyczny kształt, więc trudno ją pomylić. Występuje płytko, ale w okresie kwitnienia można ja spotkać na powierzchni wody.


Zdrojek (Fontinalis antipyretica)

Zdrojek
(Fontinalis antipyretica)

Pływająca roślina podwodna, z małymi listkami, ostro zakończonymi. Liście osadzone w trzech szeregach.


osoka aloesowata (stratiotes aloides)

Osoka aloesowata
(Stratiotes aloides)

osoka aloesowata jest rośliną o liściach równowąskich, opatrzonych na brzegach haczykowatymi kolcami podobnymi nieco do aloesu


Lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna)

Lobelia jeziorna
(Lobelia dortmanna)

Występuje w jeziorach oligotroficznych o wyjątkowo czystej wodzie. W Polsce występuje wyłącznie na Pomorzu Środkowym i Zachodnim


Poryblin jeziorny (Isoetes lacustris)

Poryblin jeziorny (Isoetes lacustris)

Występuje w zbiornikach o szytej wodzie, najczęściej gromadnie. Jest rośliną zanurzoną, rozmnaża się przez zarodniki.


Rdestnica połyskująca (Potamogeton lucens)

Rdestnica połyskująca
(Potamogeton lucens)

Całkowicie zanurzona o liściach dużych, dochodzących nawet do 15cm długości. Posiada największe liście ze wszystkich rdestnic zanurzonych.


Rdestnica przeszyta (potamogeton perfoliatus)

Rdestnica przeszyta (potamogeton perfoliatus)

Całkowicie zanurzona o liściach dużych, podwodnych, ważny składnik roślinności wód niżowych, długość od 1-3m.


Rdestnica kędzierzawa (potamogeton crispus)

Rdestnica kędzierzawa (potamogeton crispus)

Całkowicie zanurzona o liściach małych, pofalowanych, podwodnych.


Rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii)

Rdestnica szczeciolistna (Potamogeton friesii)

Łodyga długa, liście wąskie.


Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus)

Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus)

Łodyga wielokrotnie widlasta, rozgałęziona, cienka i delikatna. Liście cienkie nitkowate


Rdest ziemnowodny (polygonum amphibium)

Rdest ziemnowodny (polygonum amphibium)

Rodzina rdestowate. Bylina o pełzających, rozgałęzionych kłączach. Występuje na płytkiej wodzie 10-50cm


Rdestnica pływająca (potamogeton natans)

Rdestnica pływająca (potamogeton natans)

Bylina posiadająca łodygę nawet kilkumetrową, jednak przeważnie nie dłuższą niż 0,5-1m. Liście pływające są skórzaste, owalne lub wydłużone.


Rzęsa drobna (Lemna minor)

Rzęsa drobna (Lemna minor)

Rodzina rzęsowate. Roślina pływająca po powierzchni wody. Może całkowicie pokryć małe akweny, lub rowy melioracyjne wypełnione wodą.


Rzęść wiosenna (Callitriche palustris)

Rzęść wiosenna (Callitriche palustris)

Roślina trwała, o liściach zanurzonych i pływających. Łodyga może mieć długość do 30cm. Liscie zanurzone wąskie wydłużone, liscie pływające skupione w rozetę.


Grążel żółty (Nuphar luteum)

Grążel żółty (Nuphar luteum)

Znak rozpoznawczy to żółte mięsiste kwiaty, wystające ponad powierzchnię wody. Roślina wieloletnia o grubym kłączu, pełzającym po dnie


Grzybień biały (Nymphaea alba)

Grzybień biały (Nymphaea alba)

Znak rozpoznawczy to białe piękne kwiaty, wystające ponad powierzchnię wody. Zwyczajowo nazywane także nenufarem lub lilią wodną.


Strzałka wodna (sagittaria sagittifolia)

Strzałka wodna (sagittaria sagittifolia)

Gatunek byliny, należący do rodziny żabieńcowatych. Występuje powszechnie w płytkich zbiornikach wodnych śródlądowych, prawie na całej kuli ziemskiej, przede wszystkim w Europie i Azji.


Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum erectum)

Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum erectum)

Spotykana w strefie brzegowej, lub w płytkich zbiornikach. Łodyga wysoka do 60cm, rozgałęziona, liście równowąskie z kilem. Posiada bardzo charakterystyczne kwiaty.


Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)

Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)

Rozpoznawany po biało czerwonych kwiatach, kwiaty stanowią pęk od 15-40 kwiatów ustawionych w baldaszek.


Żabieniec babka wodna (Alisma plantaga-aquatica)

Żabieniec babka wodna (Alisma plantaga-aquatica)

Kwiaty białe lub różowe, liście zielone.


Sinice (Cyanophyta)

Sinice (Cyanophyta)

gromada organizmów samożywnych, dawniej uznawanych za glony, według nowszej taksonomii zaliczanych do bakterii.


Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris)

Oczeret jeziorny (Schoenoplectus lacustris)

Rośnie w wodzie stojącej lub wolno płynącej, o głębokości nie przekraczającej 1m, w jeziorach, stawach, starorzeczach, zatokach i zakolach rzek. Najczęściej rośnie na podłożu kamienistym, piaszczystym lub mulisto-piaszczystym.


Pałka wąskolistna (Typha angustifolia)

Pałka wąskolistna (Typha angustifolia)

Pałka wodna występuje pospolicie w strefie przybrzeżnej, tworzy schronienie dla narybku.


Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae)

Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae)

Żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae).


Spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrrhiza)

Spirodela wielokorzeniowa (Spirodela polyrrhiza)

Rodzina rzęsowate. Rodzina pływajaca o liściach zielonych płaskich, okrągłych lub jajowatych o średnicy około 0,5cm.


sitowie część podwodna

sitowie część podwodna

sitowie część podwodna).


zielenice nitkowate

Zielenice nitkowate

Zielenice nitkowate.


zielenice)

zielenice

zielenice.