Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)

fauna i flora polskich jezior


Rozpoznawany po biało czerwonych kwiatach,  kwiaty stanowią pęk od 15-40 kwiatów ustawionych w baldaszek. Łodyga kwiatów długa smukła bezlistna. Liście zielone długie równowąskie.

Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)

fot. Andrzej Martin Kasiński

Łączeń baldaszkowaty (Butomus umbellatus)

fot. Andrzej Martin Kasiński