Krasnorosty (Rodophyta)

Morze Śródziemne


Krasnorosty (Rhodophyceae) - gromada wyspecjalizowanych licząca mniej więcej 4,5 tysiące gatunków. Ciało ich jest w najprostszych przypadkach jednokomórkowe, przeważnie są to rośliny nitkowate lub plechowate o złożonej nieraz strukturze. Większość krasnorostów to glony morskie, chociaż ok. 200 gatunków występuje w bardzo czystych wodach słodkich. Wszystkie gatunki krasnorostów prowadza osiadły, denny tryb życia, przytwierdzając się na stale do podłoża. Ściany komórkowe u wielu gatunków wysycane są węglanem wapnia. Mają różnorodne kształty: nitkowate, krzaczkowate lub listkowate. Barwa brunatna związana jest z posiadaniem barwników czerwonych - fikoerytryny.

W Bałtyku możemy spotkać następujące krasnorosty

  • widlik (Furcellaria fastigiata)
  • rurecznica (Polysiphonia sp.)
  • rozróżka (Ceramium sp.)

fot. Andrzej Martin Kasiński